„ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM” – RUCH TO ZDROWIE

Ruch to zdrowie. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia się sobie wzajemnie i podziału na dwie grupy. Wybrano kapitanów drużyn. Kolejnym elementem była pogadanka o sporcie, co to jest, jak się człowiek czuje podejmując aktywności fizycznej, jakie dyscypliny sportowe znają świetliczaki, czy sport może być uzależniony od warunków pogodowych. Uczniowie pochwalili się, jakie sporty trenują. Następnymi punktami były zabawy:
„Zgadnij, jaki to sport”- Nauczyciel pokazywał uczniom rysunek przedstawiający jakiś sport. Kapitanowie drużyn po szybkiej konsultacji ze swoją drużyną wstawał i będąc pierwszym odpowiadał na pytanie, jaki to sport. To zadanie nie przyniosło większych trudności.
„Wymień dyscyplinę sportową” – Drużyny otrzymały karty pracy przedstawiające dyscypliny sportowe lub zabawy. Podczas krótkiej dyskusji zastanawiali się, jakie mogą wymienić dyscypliny letnie i sportowe na podstawie tych obrazków. Wśród nich pojawiły się nieco trudniejsze sporty, m.in. curling, bobsleje, skiring konny, frisbee.
„Pobiegnij i policz” zadanie każdego członka drużyny było podbiegnięcie do planszy przedstawiającej dużą ilość różnych piłek/kul i policzenie wybranego dla nich elementu, np. wszystkich piłek do koszykówki.
„Rob ro samo, co ja” – uczestnicy stali się na czas zabawy dyrygentami ćwiczeń sportowych. Kolejno pokazywali jakieś ćwiczenie (np. podskoki, przysiady, pajacyki), a pozostali wykonywali je za nim.
Zajęcia pozwoliły poszerzyć wiedzę świetliczaków z zakresu aktywności fizycznej. Jednak początkowy poziom wiedzy na temat ruchu i jego korzystnego wpływu na zdrowie człowieka można ocenić na dobry.Zajęcia w świetlicy przeprowadziła Pani Oktawia Noras. styczeń 2018

12 lutego 2018