Kalendarz roku 2022/2023

1)        Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022r.

 

2)        Narodowe Czytanie 2 września 2022r.
3)        Zebranie organizacyjne dla rodziców do 23 września 2022 r.

wg ustalonego harmonogramu

4)        Zebranie Rady Pedagogicznej 14 września 2022 r.
5)        Dzień Kropki 15 września 2022r.
6)        Zebranie Rady Rodziców 26 września 2022 r.
7)        Europejski Dzień Języków 26 września 2022r.
8)        Europejski Dzień Sportu 30 września 2022r.
9)        Konsultacje 4 października 2022 r

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

10)    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 7 października 2022r.
11)    Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 9 października 2022r.
12)    Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych 14 października 2022r.
13)    Dzień Papieża Jana Pawła II 16 października 2022r.
14)    Wszystkich Świętych 1 listopada 2022r.
15)    Święto Niepodległości 11 listopada 2022r.
16)    Konsultacje 8 listopada 2022 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

17)    Konsultacje 7 grudnia 2022r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

18)    Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada 2022r.
19)    Zebranie śródroczne Listopad/grudzień   wg potrzeb
20)    Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2022r.
21)    Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 6 grudnia 2022r.
22)    Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia 2022r.
23)    Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 22 grudnia 2022r.
24)    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

 

25)    Konsultacje 3 stycznia 2023 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

26)    Święto Trzech Króli 6 stycznia 2022r.
27)    Dzień Babci/Dzień Dziadka 21 stycznia 2023r.
28)    Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 12 stycznia 2023 r.
29)    Zebranie śródroczne z rodzicami

Kl. I-VIII

30 stycznia-3 lutego 2023 r.

wg ustalonego harmonogramu

30)    Ferie zimowe 16 – 27 stycznia 2023 r.

 

31)    Dzień Bezpiecznego Internetu 7 lutego 2023r.
32)    Zebranie RP podsumowujące pracę
w I półroczu
9 lutego 2023 r.
33)    Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 21 lutego 2023r.
34)    Pancake Day 21 lutego 2023r.
35)    Konsultacje 7 marca 2023 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

36)    Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 14 marca 2023r.
37)    Obchody Dnia św. Patryka 17 marca 2023r.
38)    Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca 2023r.
39)    Światowy Dzień Autyzmu 2 kwietnia 2023r.
40)    Konsultacje 4 kwietnia 2023 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

41)    Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia  2023 r. 

 

42)    Dzień Ziemi 22 kwietnia 2023r.
43)    Konsultacje 9 maja 2023 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

44)    Egzamin ósmoklasisty

 

23 maja 2022 r. (wtorek)

 – język polski

24 maja 2022 r. (środa)

– matematyka

25 maja 2022 r. (czwartek)

 – język obcy nowożytny

45)    Zebranie śródroczne 30 maja i 31 maja 2023 r.

 

46)    Święto Pracy 1 maja 2023r.
47)    Święto Flagi 2 maja 2023r.
48)    Święto Konstytucji 3-go Maja 3 maja 2023r.
49)    Dzień Matki/Ojca 26 maja 2023r.
50)    Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych do 31 maja 2023 r.

 

51)    Dzień Dziecka

Dzień Sportu

1 czerwca 2023r.
52)    Konsultacje 6 czerwca 2023 r.

kl. I-III godz. 16.30 -17.30

kl. IV-VIII godz. 17:00 – 18:00

53)    Boże Ciało 8 czerwca 2023r.
54)    Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

 

12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

 – język polski

13 czerwca 2023 r. (wtorek)

– matematyka

14 czerwca 2023 r. (środa)

 – język obcy nowożytny

 

55)    Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 15 czerwca 2023 r.
56)    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

 

57)    Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

58)    Zebranie Rady Pedagogicznej 27 czerwca 2023 r.