Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego                2.09.2019 r. – 18.01.2020 r.

II półrocze roku szkolnego            19.01.2019 r. – 22.06.2020 r.

–  rozpoczęcie roku szkolnego              2.09.2019 r.

–  zimowa przerwa świąteczna           12.01-31.12.2019 r.

–  ferie zimowe          12.01 – 24.01.2020 r.

  • rekolekcje  –  termin zostanie wyznaczony

–  wiosenna przerwa świąteczna    18.04-23.04.2020 r.

–  egzamin ósmoklasisty  21-23.04.20120

Terminy dodatkowe:                                         3.06.2020 r. język polski

                                                                           4.06.2020 r. matematyka

                                                                           5.06.2020 r. język obcy nowożytny

–  zakończenie roku szkolnego                        21.06.2020 r.

–  ferie letnie                                                    22.06 – 31.08.2020 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

22 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

29 maja 2020 r. – Święto Szkoły-Festyn

1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka, Dzień Sportu

+ 2 dni rekolekcji

Dni wolne po odpracowaniu:  

  12 czerwca 2020 r., planowane odpracowanie 25 kwietnia 2020 r.

 

14 października Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Informację proszę składać w sekretariacie szkoły.