Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego          2.09.2019 r. – 18.01.2020 r.

II półrocze roku szkolnego        19.01.2020 r. – 26.06.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego              2.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna             23.01-1.01.2020 r.

Ferie zimowe                                        13.01 – 26.01.2020 r

Rekolekcje  –  termin zostanie wyznaczony

Wiosenna przerwa świąteczna           9.04.-14.04.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty                        21.04.2020 r. język polski

                                                              22.04.2020 r. matematyka

                                                              23.04.2020 r. język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe egzaminu :       1.06.2020 r. język polski

                                                              2.06.2020 r. matematyka

                                                              3.06.2020 r. język obcy nowożytny

Zakończenie roku szkolnego             26.06.2020 r.

Ferie letnie                                          27.06 – 31.08.2020 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

22 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

29 maja 2020 r. – Święto Szkoły-Festyn

1 czerwca 2020 r. – Dzień Dziecka, Dzień Sportu

+ 2 dni rekolekcji

Dni wolne po odpracowaniu:  

  12 czerwca 2020 r., planowane odpracowanie 25 kwietnia 2020 r.

 

14 października Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Informację proszę składać w sekretariacie szkoły.