Kalendarz roku

Kalendarz roku

I półrocze roku szkolnego          1.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

II półrocze roku szkolnego        1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego              1.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna             23 – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe                                        1-14 lutego 2021 r.

Rekolekcje  –  termin zostanie wyznaczony

Wiosenna przerwa świąteczna           1.04 – 6.04.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty                        maj

Zakończenie roku szkolnego             25.06.2021 r.

Ferie letnie                                          26.06 – 31.08.2021 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020 /2021:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 dni w maju – Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 dni rekolekcji

14 października Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Informację proszę składać w sekretariacie szkoły.