Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego                         3.09.2018 r. – 18.01.2019 r.

II półrocze roku szkolnego                       19.01.2019 r. – 22.06.2019 r.

–  rozpoczęcie roku szkolnego                           3.09.2018 r.

–  zimowa przerwa świąteczna                         23.12 – 31.12.2018 r.

–  ferie zimowe                                                     11.02 – 24.02.2019 r.

  • rekolekcje  –  termin zostanie wyznaczony

–  wiosenna przerwa świąteczna                      18.04 – 23.04.2019 r.

–  egzamin ósmoklasisty                                   15.04.2019 r. język polski

                                                                           16.04.2019 r. matematyka

                                                                           17.04.2019 r. język obcy nowożytny

Terminy dodatkowe:                                         3.06.2019 r. język polski

                                                                           4.06.2019 r. matematyka

                                                                           5.06.2019 r. język obcy nowożytny

–  zakończenie roku szkolnego                        21.06.2019 r.

–  ferie letnie                                                    22.06 – 31.08.2019 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości

organizacyjne szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkole w roku szkolnym 2018/2019:

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

15.04.2019 r. język polski – egzamin ósmoklasisty

16.04.2019 r. matematyka – egzamin ósmoklasisty

17.04.2019 r. język obcy nowożytny – egzamin ósmoklasisty

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31 maja – Święto Szkoły, Dzień Dziecka

DNI WOLNE PO ODPRACOWANIU

2 listopada – planowane odpracowanie 27 października 2018 r.

2 maja – planowane odpracowanie 27 kwietnia 2019 r. Dzień Sportu

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.