Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego          1.09.2021 r. – 31.01.2022 r.

II półrocze roku szkolnego        1.02.2022 r. – 24.06.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego              1.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna             23 – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe                                        14-27 lutego 2022 r.

Rekolekcje  –  termin zostanie wyznaczony

Wiosenna przerwa świąteczna          14.04 – 19.04.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty                        

24 maja 2022 r. –  język polski

25 maja 2022 r. –  matematyka

26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty                        

13 czerwca 2022 r. – język polski

14 czerwca 2022 r. –  matematyka

15 czerwca 2022 r. –  język obcy nowożytny

Zakończenie roku szkolnego             24.06.2022 r.

Ferie letnie                                          25.06 – 31.08.2022 r.

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2021 /2022:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2021r. Dzień Edukacji Narodowej

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

1 czerwca 2022 r.       Dzień Dziecka, Dzień Sportu

2 dni Rekolekcji – zgodnie z harmonogramem – parafia św. Krzysztofa

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Informację proszę składać w sekretariacie szkoły.

 

Dni wolne po odpracowaniu:

2 maja 2022 r. planowane odpracowanie 23 kwietnia 2022 r.

17 czerwca 2022 r. planowane odpracowanie 7 maja 2022 r.