Projekty

W woj. śląskim i warmińsko-mazurskim ruszyła Kampania edukacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.Idea Kampanii powstała w wyniku przeprowadzonej analizy epidemiologicznej zachorowań na choroby odkleszczowe. Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na boreliozę, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zainicjowali działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów, seniorów oraz rolników.
Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu. W 2022/2023 koordynatorem kampanii jest pani Bożena Saczek.

Nasz szkoła została ujęta w projekcie pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Miasta Tychy”, w obszarze dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy (uchodźców – przybyłych do Polski po 24.02.2022 r.). Dla 9 szkół podstawowych i 2 liceów, w których odsetek w/w uczniów jest największy, w ramach realizacji projektu, zostanie łącznie zakupionych 100 sztuk laptopów, które zostaną odpowiednio rozdystrybuowane pomiędzy placówkami. Planowany termin ogłoszenia postępowania to styczeń 2023 r. (postępowanie prowadzi MCO). listopad 2022r.

Akcji Promocyjnej „Z KLASĄ NA ZIMOWYM”. Organizator – Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 7.
Promocja skierowana jest do szkół podstawowych i ich uczniów, którzy chcą aktywnie brać udział w kreowaniu wizerunku Stadionu Zimowego, jako miejsca otwartego i przyjaznego rodzinom oraz czerpać korzyści z szeregu bonusów i nagród. Promocja ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, zamiłowania do sportu oraz budowania
wśród uczniów szkół przywiązania do Klubu GKS Tychy. Za udział w meczach i zebranie odpowiedniej liczby punktów przyznawane będą nagrody zgodnie z regulaminem. Koordynatorek akcji w szkole w roku 2022/2023 jest pani Sylwia Marczykiewicz.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.Celem inicjatywy jest wsparcie  szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości  szkoła otrzymała  wsparcie finansowe, dzięki któremu  uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Ruszamy 1 września 2022 r. Wszelkie działania będą dokumentowane zgodnie z wymogami programu.Koordynatorem programu jest pani Agnieszka Krasuska.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła została wyposażona
w specjalistyczny sprzęt i wysokiej klasy pomoce dydaktyczne.
Wzbogacono pracownię informatyczną w dwie drukarki 3D, długopisy 3D, laptop, notebook, scaner, okulary VR, licencję do lekcji wirtualnych, słuchawki nagłowne oraz różnego rodzaju klocki konstrukcyjne i roboty. Dzięki takiemu wyposażeniu uczniowie będą mogli w ciekawy sposób realizować podstawę programową z informatyki, podczas zajęć dodatkowych i świetlicowych programować, projektować, drukować oraz rozwijać swoje pasje.  Długopisy 3D zostaną również wykorzystane na zajęciach plastycznych i technicznych oraz matematycznych (projektowanie przestrzenne). System wirtualny VR będzie wykorzystywany do realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów.
Zakupiono wysokiej klasy mikrofony, mikroporty, zestaw oświetleniowy, aparat fotograficzny, statyw, które to pozwolą uświetnić i udokumentować nasze wydarzenia szkolne. Sprzęt taki także umożliwi uczniom naukę fotografowania i filmowania.
Wyposażono również pracownie:
– pracownię rękodzieła i majsterkowania w maszyny do szycia, hafciarki, żelazka, szafy, ławki, krzesła, sprzęt ten pozwoli na urozmaicenie zajęć technicznych i dodatkowych. Uczniowie będą mogli rozwijać kreatywność, nabywać umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. Dzięki wyposażonej pracowni uczniowie będą mogli wykonywać drobne upominki w ramach wolontariatu.
– pracownię kulinarną w sprzęt kuchenny tj. lodówka, kuchenka, stoły robocze, szafki, miksery, sandwich, blendery , robot kuchenny. Takie wyposażenie pozwoli na stworzenie prawdziwej kuchni, gdzie uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje kulinarne na prawdziwym sprzęcie kuchennym podczas zajęć technicznych, pozalekcyjnych, świetlicowych oraz klasom młodszym podczas realizacji tematów związanych ze zdrowym odżywianiem.

Spis zakupionego sprzętu : TUTAJ

Nasza szkoła  włącza się do udziału w projekcie ekologiczno-charytatywnym „Zbieram to w szkole”. Podczas akcji zbierane są m.in. elektrośmieci, baterie, surowce wtórne. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży lub recyklingu są przekazywane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie i Tanzanii oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii. Koordynatorem projektu w 2022/2023 r. jest Pani Katarzyna Bochnia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.zbieramtowszkole.pl/.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „BIEG PO ZDROWIE” opracowany z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, pod patronatami honorowymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Cel programu:zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Adresaci programu:uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Założenia Programu: Tematy warsztatów: Palenie jest niezdrowe./ Jak się nie dać złowić nałogowi?/Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów?/ Palenie szkodzi!/Jak to zrobić żeby nie palić?/Jak to zrobić, żeby inni nie palili?

Lekcje odbywają się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowane przez uczniów cztery zadania, które dotyczą różnych aspektów problemu uzależnienia nikotynowego oraz prewencji w tym zakresie. Program koordynuje Pani pedagog Małgorzata Jaromin. 2021/2022

Link do krótkich filmów programowych oraz traktujących o tematyce profilaktyki palenia:  https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI

PACZUSZKA DLA CHOREGO MALUSZKA

 

 

Koordynatorem akcji jest w roku 2021/2022 Pani Monika Szymura.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie dla hospicjum Świetlikowo.

 

„BohaterON w Twojej Szkole”. Projekt to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Zadaniem nauczycieli jest przeprowadzenie zajęć lekcyjnych dotyczących historii Polski XX wieku na podstawie konspektów uwzględniających  Powstanie Warszawskie i edukację patriotyczną wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo . Chętni uczniowie przygotują na zajęciach  kartkę z życzeniami dla Powstańca. Zobacz prezentację.

Dziękuję, że dzięki Panu żyję w wolnej Polsce.
Dziękuję za trud i poświęcenie …
Życzę, aby wszyscy pamiętali o Pana niezłomnej postawie.

To tylko niektóre z podziękowań i życzeń, jakie uczniowie klas VII przekazali uczestnikom Powstania Warszawskiego w ramach pięknej akcji BohaterON. Pod opieką pani Moniki Szymury uczniowie uhonorowali Powstańców poprzez wysłanie Im kartek z życzeniami. Nie zabrakło więc podziękowań za odwagę, poświęcenie i determinację w walce o wolność. Były życzenia zdrowia i gorące zapewnienia, że młodzi ludzie doceniają trud Walczących i Ich bezgraniczne oddanie wielkiej sprawie. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów sprawimy nieoczekiwaną radość Bohaterom, których postawa jest dla nas wspaniałym wzorem patriotyzmu, poświęcenia i niezłomności.

Koordynatorem akcji w roku 2021/2022 jest pani Monika Szymura.

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Szkolnym koordynatorem w roku 2021/2022 jest wychowawca nauczania wczesnoszkolnego Adam Polakowski.

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Koordynatorem szkolnym SP 18 w roku 2021/2022 jest historyk Hadrych Zbigniew.
Więcej o programie można czytać : www.pamiec81.pl

 

            Brązowo, ale czy zdrowo? – akcja informacyjna. Wojewódzka akcja informacyjna realizowana w sezonie letnim 2021, która ma na celu kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych związanych z bezpiecznym korzystaniem z promieni słonecznych.

W związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem 18 roku życia istnieje konieczność zwiększenia działań informacyjno -edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych z tego powodu.

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.

Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV.

Zgodnie z nowymi przepisami w Polsce obowiązkowo musimy segregować odpady. W trosce o środowisko należy znacząco zwiększyć ilość odzyskiwanych w mieście surowców wtórnych oraz zmniejszyć tempo zapełniania składowiska odpadów. Dlatego w Tychach realizujemy akcję edukacyjno-informacyjną, dotycząca selektywnej zbiórki odpadów, pod hasłem „SEGREAGUJ – łączy nas dzielenie. Zdaję sobie sprawę, jak ogromną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i ich rodziców odgrywa szkoła. Dlatego realizujemy miejski program w naszej szkole, korzystając z materiałów, tyskiej strony z filmami dydaktycznymi. Planowane są również warsztaty ekologiczne. Edukacja ekologiczna to jedna z najlepszych i niezbędnych  inwestycji w przyszłość młodych tyszan, a nasze wspólne działania z pewnością  pomogą dzieciom jeszcze lepiej zatroszczyć się o środowisko. Koordynator Bożena Saczek.

Nasi pierwszoklasiści wzięli udział w ogólnopolskim programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. Celem akcji było wyjaśnienie i pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń i dbać o swoje bezpieczeństwo podczas codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na zajęciach w szkole oraz podczas nauki zdalnej. Wzorowo wypełniali karty pracy, rozwiązywali zagadki, rysowali, słuchali i śpiewali
W marcu uczestnicy programu przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie, który rozwiązywali on-line. Pierwszoklasiści zdobyli Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka, a na ręce Pani Dyrektor, został przekazany Certyfikat potwierdzający udział uczniów w XII edycji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka.Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy bezpiecznej nauki oraz zabawy. Koordynatorem programu była Pani Anna Sitek.

„Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka” realizowany jest w szkole kolejny raz. Prowadzone są zajęcia mające na celu zwiększenie świadomości dot. porofilaktyki nowotworów skóry. Po skończonych zajęciach uczniowie znają złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Cel główny programu
Upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.
Cele szczegółowe

 •  przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
 •  uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
 •  uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw

Program został zrealizowany w klasach 7-8. Koordynator programu –Małgorzata Duży.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczyna na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”. Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Lekcje przeprowadzono według autorskich scenariuszy nauczycieli z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i własnych pomysłów. Trzech nauczycieli uczących w klasach 2c, 3a, 3b przystąpiło do konkursu „ Lekcja higieny – Wirusoochrona” na najciekawszy scenariusz lekcji. Koordynatorem programu jest Małgorzata Duży. Luty 2021. Opis i dokumentacja fotograficzna pod linkiem: https://sp18.tychy.net.pl/galeria-wirusoochrona
W roku 2021/2022 program koordynuje Adam Polakowski z klasami pierwszymi. W roku 2022/2023 pani Małgorzata Duży.

9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Tegorocznej edycja organizowana jest pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”. Podczas obchodów DBI 2021 organizatorzy chcą zaprosić do wspólnego działania aby internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wszyscy nauczyciele przeprowadzili w szkole zajęcia związane z bezpieczeństwem w internecie. Koordynator programu –Dominika Dominiuk. luty 2021 r.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18 znaleźli się w gronie laureatów prestiżowego konkursu “Projektanci Edukacji”, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Projekt został nagrodzony grantem finansowym, który zgodnie z potrzebami dzieci, będzie przeznaczony na zakup materiałów oraz realizację celów. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej nr 18 chciałaby swoim projektem “Miasto moje wirtualnie” przybliżyć Tychy uczniom z programu Erasmus+. Z powodu pandemii uczniowie z wymiany międzynarodowej nie mogli odwiedzić miasta  (zaproponować  wirtualną wycieczkę po naszym mieście w formie gry Escape Room on-line, na  zajęciach dodatkowych  stworzyć grę w języku angielskim, która pokaże najbardziej atrakcyjne punkty naszego miasta) . Grant finansowy planują zainwestować w niezbędne programy informatyczne, dzięki którym będą w stanie stworzyć projekt. Uczestnicy konkursu “Projektanci edukacji” cały czas mogą liczyć na wsparcie merytoryczne Organizatora – czekają na nich liczne materiały merytoryczne, m.in e-booki, webinary i artykuły eksperckie, zgromadzone na dedykowanej stronie internetowej projektanciedukacji.pl. Dostępna jest na niej również pełna lista pomysłów nagrodzonych w 1 etapie konkursu. Projekt prowadzi Pani Marta Kaczmarczyk. styczeń 2020 r.

Projekt „Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają” ramach budżetu partycypacyjnego Miasta Tychy w 2021 roku miał ogromne powodzenie. Realizowany był dla uczniów klas 1-2.

Projekt miał formę warsztatu, którego celem było zwrócenie uwagi na rolę pszczół w środowisku i zachęcenie dzieci do zaangażowania się w działania mające chronić te pożyteczne owady. Plan warsztatu: 1. Jak żyją pszczoły? 2. Rola pszczoły w środowisku .4. Produkty pszczele. 3. Podstawowy sprzęt pszczelarski – pokaz ula z pszczołami oraz narzędzi pszczelarskich. 4. Degustacja miodu.

Atrakcją warsztatu była możliwość przymierzenia stroju pszczelarskiego, choć z niej nie skorzystaliśmy ze względu na warunki epidemiczne i konieczność zachowania reżimu sanitarnego. Koordynator projektu – Bożena Saczek, październik 2020 r.

Nasza szkoła przystąpiła  do akcji CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI. Tegoroczna edycja projektu ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas 1-3. Poprzez czytanie lektur  dzieci zgłębią wiedzę na temat ekologii i jej wpływu na naszą planetę. Uczniowie będą zachęcani do rozwiązywania bardzo ważnych problemów związanych z ochroną środowiska. Podczas realizowanego programu przejdziemy przez trzy moduły, każdy z nich będzie związany z aktualną porą roku .Koordynator programu 2020/2021 – Magdalena Krawczyk

 

 

Centrum Rozwoju Lokalnego organizuje, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolską akcję edukacyjną „Dzieci uczą rodziców”.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. Koordynator akcji -Małgorzata Krybuś w roku szkolnym 2019/2020.

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.
W ramach projektu:

 • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
 • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
 • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie)  https://www.dobrzeciewidziec.org/
  Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie zastąpią nigdy wsparcia, które dziecko otrzymuje w najbliższym otoczeniu. Nasza szkoła bierze udział w projekcie. maj 2021.
 • EDUKUJEMY NA 7. 100 uczniów zgłosiło swój udział. Klub GKS rozpoczął nową akcję skierowaną do najmłodszych kibiców. Ma na celu kreowanie wizerunku Stadionu Miejskiego w Tychach, jako przyjaznego, bezpiecznego miejsca, sprzyjającego rodzinnym wyjściom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych kibiców GKS-u Tychy, budowana jest społeczność przywiązana i oddana naszej tyskiej drużynie.
  W przedszkolach i szkołach cyklicznie będą przeprowadzane lekcje z piłkarzami GKS Tychy, podczas których zawodnicy odpowiedzą na pytania, zaprezentują sztuczki piłkarskie oraz pokażą w jaki sposób kibicować na Stadionie.Uczniowie szkół, które zadeklarują chęć udziału w akcji, otrzymają książeczki, w których zbierać będą naklejki wymieniane  na nagrody. Dzieci, klasy, przedszkola i szkoły będą rywalizowały w odrębnych kategoriach o zwycięstwo, o którym zadecyduje ilość zebranych punktów. Wolontariusze będą obecni podczas meczów ligowych GKS Tychy. październik 2018

  Otrzymaliśmy certyfikat za udział w programie  „Akademia Uwielbiam”. Celem programu jest edukacja młodzieży na temat podstaw zdrowego stylu życia, potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu. Materiały programu zawierają również treści związane z niemarnowaniem żywności, gotowaniem oraz rolą wspólnego przyrządzania i spożywania posiłków. Program przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. Uczniowie i nauczyciele korzystali ze specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych składający się ze scenariuszy lekcyjnych zachęcających uczniów do wspólnego, kreatywnego działania. Koordynator programu: Dagmara Kajzar (2018/19), Barbara Dubaj (2019/20).

  Znalezione obrazy dla zapytania razem na świetaRazem na święta – akcja organizowana przez MEN mająca na celu organizowanie działań w ramach przedświątecznego wolontariatu. Działania podejmowane w ramach akcji  odbywają się w porozumieniu ze szkolnym opiekunem wolontariatu oraz szkolnym kołem TPD, z którymi uczniowi realizują swoje projekty. Podejmowane działania to np. udział w akcji Szlachetna paczka, wykonanie ozdób świątecznych oraz upominków dla pensjonariuszy i ich rodzin z hospicjum św. Kaliksta w Tychach, wykonanie kartek świątecznych dla nauczycieli emerytów naszej szkoły. Koordynatorzy: Gabriela Bartusiak , Bożena Saczek. 2018, 2019.

 • Program Archipelag Skarbów jest programem wychowawczo – profilaktyczny skierowanym głównie do młodzieży klas VIII i stanowi istotny element realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły. Porusza szeroki zakres tematów istotnych  z punktu widzenia nastolatka. W warstwie profilaktycznej Program pracuje w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.Elementem integralnym Programu jest spotkanie z rodzicami oraz szkolenie Rady Pedagogicznej Realizowany w 2018/19. Koordynator Małgorzata Jaromin. W roku 2019/2020 koordynatorem jest również Pani Pedagog Małgorzata Jaromin.

  Przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W roku 2018 szkoła przystąpiła do działań. Koordynatorzy – Bożena Saczek, Patrycja Parysz.

  W roku szkolnym 2019/2020 program koordynują Joanna Rudnik, Sylwia Guz-Kozok, Bożena Saczek.

  “5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Program jest częścią działań prowadzonych w ramach kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Edukacja na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw, owoców i soków oraz kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych to cele, które przyświecają działaniom podejmowanym w ramach kampanii od 2008 roku. Dzięki udziałowi w programie uczniowie mają szansę zdobyć wiedzę na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw i owoców, a także dowiedzieć się, dlaczego szklanka soku stanowi równoważną porcję warzyw lub owoców. Nauczyciele otrzymają merytoryczne wsparcie w postaci materiałów lekcyjnych opracowanych we współpracy z ekspertami z zakresu edukacji i żywienia, m.in. doświadczonym metodykiem. Do programu przystępujemy w roku szkolnym 2018/2019. Koordynator Ewa Mateja.

  FLUORYZACJA ZĘBÓW. Na postawie rozporządzenia ministra zdrowia z 17 grudnia 2015 r. pielęgniarka  planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną na terenie szkoły. Odbywa się to m.in. poprzez prowadzenie u uczniów szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. Prowadzone jest to w szkołach podstawowych (klasy I–VI) dla uczniów zgłoszonych przez rodziców (konieczna pisemna zgoda). Jest to dodatkowa forma profilaktyki próchnicy zębów. Podczas zabiegu przypominane są zasady fluoryzacji i zasady zachowania po niej – przez pół godziny nie spożywać posiłków i nie pić słodkich napojów. Bardzo ważnym elementem jest w tym procesie nie tylko nadzór szkolonej pielęgniarki, ale przede wszystkim współpraca rodziców poprzez ukierunkowanie na zmianę niekorzystnych nawyków żywieniowych i higienicznych dzieci w domach. Program prowadzi pielęgniarka Danuta Tkaczyk na podstawie umowy z NFZ.

     Projekt e-twinning:  CIEKAWOSTKI NASZEGO REGIONU. Celem  projektu jest poznanie przez uczniów z innych regionów Polski, a w przyszłości z innych krajów biorących udział w projekcie  kultury, zwyczajów, historii, geografii oraz ciekawostek naszego regionu. Uczniowie, z którymi wymieniamy się informacjami o naszym regionie mieszkają w Pszczynie, Częstochowie, Sycowie i Hajnówce.W naszej współpracy medialnej zwracamy szczególną  uwagę na ciekawe  miejsca,  które  warte są obejrzenia oraz te, z których słynie nasze miasto. Chcemy, aby poprzez odkrycie  piękna  i  ciekawostek naszego regionu  poszerzyć wiedzę uczniów o otaczającym świecie. Informacje przedstawiamy za pomocą prezentacji multimedialnych, folderów  z atrakcyjnymi miejscami oraz krótkich notek historycznych o danym zabytku, miejscu, mieście czy regionie.  Uczestnikom projektu udostępniamy prace plastyczne uczniów naszej szkoły, pokazujące patrona naszej szkoły, nasze zwyczaje szkolne, miasto i okolice. Projekt zainicjowały : Halina Gawrońska i Magdalena Wacławek w roku szkolnym 2018/2019.

           ”Smak życia czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura
  ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej: klas VII – VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem programu jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy”
  i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania.  Realizatorem może być psycholog, pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, profilaktyk czy doświadczony lider młodzieżowy. Do programu przystąpiliśmy w roku szkolnym 2017/18,  będą objęte klasy VII i VIII. Koordynatorzy: Małgorzata Jaromin, Aleksandra Palka


  ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym,a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców, wskazywaniu przewagi warzyw i owoców nad słodyczami. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Zajęcia prowadzone są w roku 2017/18/10/20 w ramach zajęć w świetlicy szkolnej. Koordynator:Bożena Saczek.

  Program DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU jest długofalowym projektem, którego pierwsza edycja w roku 2017/2018 jest skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. Celem Organizatorów jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i partnerami. Przygotowane scenariusze zajęć poruszą takie tematy jak: zasady prawidłowego żywienia, jak komponować śniadanie, pochodzenie jedzenia, sezonowość, smaki, kulinarne podróże, prawidłowe zachowanie przy stole, wspólne gotowanie i spożywanie posiłków. Zachęcenie najmłodszych do przygotowywania samemu wartościowych posiłków sprawi, że przeniosą one te nawyki i cenne lekcje do domu. Zajęcia prowadzone są w roku 2017/18/19/20 w ramach profilaktyki w świetlicy szkolnej. Koordynator:Bożena Saczek.

  BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. Zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów dydaktycznych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów szkół podstawowych. Lekcje są realizowane przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy.W naszej szkole dla klas VI-VII w roku 2017/2018. Koordynator: Marta Kaczmarczyk.

  Celem ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2017 jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zadania realizowane są na wszystkich poziomach nauczania. Prowadzone działania: pogadanki na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, utrwalanie zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przechodzenia przez ulicę, rozpoznawania podstawowych znaków drogowych, nauka dostrzegania niebezpieczeństwa wynikającego z zabaw w nieodpowiednim miejscu, redagowanie i wdrażanie regulaminów na temat bezpieczeństwa zajęć, egzamin na kartę rowerową, propagowanie dobrych praktyk, zajęcia nauki pływania i jazdy figurowej, spotkania z przedstawicielami służb bezpieczeństwa: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, ratownikami MOSIR, innowacja pedagogiczna „Na ratunek, czyli w służbie drugiemu człowiekowi”, udział w programach np. Bezpieczny Internet ,Bezpieczna Szkoła, Szkoła bez przemocy, Zdrowe Tychy, Bezpieczny Świetliczak, Klub Bezpiecznego Puchatka. Koordynator:Bożena Saczek. Certyfikat otrzymano we wrześniu 2017.

  Cel programu : integracja zespołów klasowych, poprawa komunikacji nauczycieli i rodziców, promowanie szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i nietolerancji, integracja środowiska szkolnego, podniesienie świadomości rodziców n/t zagrożeń wynikających z różnych uzależnień, podniesienie świadomości uczniów n/t: zdrowego i higienicznego stylu życia, planowania wolnego czasu, porozumiewania się bez użycia siły, akceptacja odmiennych zachowań innych ludzi, innego koloru skóry, wyznania itp., podniesienie kompetencji rodziców i nauczycieli oraz poprawa funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespole klasowym, integracja środowiska szkolnego i poprawa relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole.  Celem zajęć było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego; zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci. Koordynator:Halina Gawrońska

  ZDROWE TYCHY

  W listopadzie 2015 roku SP 18 w Tychach przystąpiła do programu Zdrowe Tychy, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Tyska Inicjatywa. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
  Zadaniem szkoły w ramach programu jest inicjowanie i prowadzenie różnorodnych działań prozdrowotnych wśród całej społeczności szkolnej, których efektem jest zdobycie trzech kolejnych sprawności:
  – w roku 2015/16 I etap „Zdrowo jem”
  – w roku 2016/17 II etap „Jestem aktywny”
  – w roku 2017/2018 III etap „Jestem aktywny”
  W każdym etapie szkoła ma za zadanie zrealizować trzy działania zaproponowane przez organizatorów oraz jedną własną propozycję.
  Nagrodą za udział i realizację zadań będzie przyznanie szkole certyfikatu „Zdrowa Szkoła – Zdrowe Tychy”
  Program „Zdrowe Tychy” honorowym patronatem objęła pani Daria Szczepańska – I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
  O podejmowanych przez szkołę działaniach informujemy na stronie internetowej szkoły oraz na Facebook.
  Koordynator: Bożena Baraniec, Jarosław Przyłucki.

  ERASMUS+

  Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 18 w ciągu dwóch lat (2014/15/16) realizowali program unijny Erasmus +. Temat projektu: ‚Show and Tell. No More War!’ („Pokaż i powiedz. Nigdy więcej wojny!”) Założeniem  było zachęcenie uczniów z trzech szkół partnerskich (Polska-Belgia-Wlk.Brytania) do tworzenia świata, który w przyszłości byłby bezpieczny dla wszystkich bez wyjątku, gdzie różnorodność kulturowa byłaby atutem, a celem byłby pokój i współpraca. Uwagę uczestników projektu kierowano na wydarzenia historyczne, począwszy od roku 1914 jako początku I wojny światowej, będącej początkiem burzliwego okresu europejskiej historii po rok 1945.Koordynator:Dagmara Kajzar, Magdalena Biel. Certyfikat otrzymano.

  pilotaz-programPILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ W OPARCIU O INNOWACJE PEDAGOGICZNE W SZKOŁACH.

  Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.W roku 2016/17 rozpoczęto  realizację dwóch  innowacji pedagogicznych;„Mali programiści” dla kl. 1, wdrażana jest na zajęciach komputerowych przez p. Ewę. Mateję, „ Liczę, czytam, programuję” dla kl. 4  przez p. Pawła Kubicę.

  zdrowie-nietrudne„ZDROWE-NIETRUDNE”.

  Celem programu jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz nauki o zdrowym odżywianiu, w szczególności poprzez wykreowanie wśród dzieci przeświadczenia, że zdrowe żywienie ma niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, zaś nauka o zdrowym żywieniu może stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu. Szkoła bierze udział w roku szkolnym 2016/2017. Organizatorem Programu jest Kupiec Spółka z o.o. Koordynator : Agnieszka Krasuska.

  sniadanieProgram ŚNIADANIE DAJE MOC .

  Szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2016/2017. Najważniejsze cele programu:
  1) Zwiększanie świadomości na temat  zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, 
  2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce, poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.  
  Organizatorem programu „Śniadanie Daje Moc” jest Partnerstwo dla Zdrowia –  Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytutu Matki i  Dziecka. Koordynator :Oktawia Noras. Certyfikat szkoła otrzymała w grudniu 2016.

  wf„STOP zwolnieniom z WF-u”

  To kampania prowadzona przez ministerstwo sportu. Jej głównym założeniem jest walka z plagą zwolnień z WF-u. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży oraz do szkół. Jej celem jest nie tylko zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, ale także stworzenie warunków, które pozwolą na powszechne uprawianie sportów przez najmłodszych. Siłą kampanii jest to, że od początku wspiera ją wielu polskich sportowców. M.in. Bartosz Kurek, Otylia Jędrzejczak, Anita Włodarczyk czy Marcin Gortat, Anna Lewandowska. W ramach akcji gwiazdy sportu wcielają się w rolę nauczyciela i prowadzą dla dzieci lekcje pokazowe. Szkoła czynnie bierze udział w kampanii od 2013 roku.

  01wsWiarygodna Szkoła Podstawowa jest programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Celem Projektu jest pomóc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci. Cały Projekt ma stać się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym. Nasza placówka otrzymała certyfikat w grudniu 2015 roku.Koordynator:Bożena Saczek

  kota_mam_1

  „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”.

  Program został zainicjowany przez Polska Izbę Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich. W projekcie przewidziano szereg akcji, aktywności i wydarzeń. Wszystko po to, aby w prosty i zabawny sposób przekazać wiedzę, która zakrzewi w młodych ludziach nawyk picia mleka i spożywania produktów mlecznych. Program finansowany jest z trzech źródeł: Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.Przystąpiliśmy do programu.grudzień 2014.Certyfikat szkoła otrzymała. Koordynator:Bożena Saczek

  szkoła zdrowaSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

  Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży zapewnienia synergię działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie oraz upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym. W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do działań zmierzających do uzyskania certyfikatu. Certyfikat otrzymano w marcu2018. Koordynatorem: Małgorzata Duży.

  moc

  STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY
  Przystąpiliśmy do kolejnej akcji kształtującej świadomośc ekologicznego współistnienia. Firma Slam Poland sp. z o.o. jest pomysłodawcą jak i organizatorem akcji ekologicznej. Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu, poprawy świadomości ekologicznej. Celem akcji jest zbiórka m.in.: płyt CD/DVD/BR, zużytych telefonów, baterii, ładowarek od telefonów, etui od płyt CD/DVD/BR, kabli, pilotów (od TV), pendrivy, dyski HDD, słuchawki, inne. Koordynatorem akcji jest Samorząd szkolny i Pani Gizela Sekuła. Więcej informacji: http://stanpozielonejstroniemocy.pl/marzec 2014

  logo-trzymaj-forme „Trzymaj Formę!” program edukacyjny realizujemy w szkole od roku 2013/14. Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem głównym programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną     i wolny wybór jednostki. Coroczne hasła programu mają  na celu podkreślenie roli aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia.   Akcją kieruje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie  www.trzymajforme.p  . W roku 2018/2019 program koordynowała Pani Oktawia Noras. W roku 2019/2020 Pani Iwona Siemieniak.

  gra

  GÓRA GROSZA – Jak co roku braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji .Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić, pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę. Dzięki tej akcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad humanizmu i poznali, czym jest wolontariat. Uczyli się podstawowych zasad współżycia i otwartości na cudze nieszczęście. Szkoła zaś spełniła jeden z celów, jakie przed nią stoją, a mianowicie wpajanie właściwych postaw i zachowań oraz otwartość na drugiego człowieka i kształtowanie właściwych relacji uczeń-szkoła. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a w naszej szkole – samorząd uczniowski.grudzień 2013

  ywienie

  ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA –program edukacyjny prowadzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach. Adresatami programu są osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, rodzice dzieci i same dzieci. Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci. Wprowadzenie programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w szkole wpłynęło na poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Korzystne zmiany wprowadzono w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów. Wprowadzono szerszy asortyment kasz, np. jaglana, gryczana, ryż brązowy, wyeliminowanie zasmażek i zastąpienie ich zmiksowanymi jarzynami jako składnik sosów. maj 2013.

  szkolne smaki

  SZKOLNE SMAKI – SZKOŁY DOBREGO ŻYWIENIA       Program prezentuje, jak powinien wyglądać nowoczesny system żywienia w szkole i jak wprowadzić taki system w swojej placówce, a także przekazanie kompleksowych rozwiązań, czyli wiedzy i narzędzi umożliwiających sprawne i kompetentne wdrożenie systemu w szkołach. Do celów pośrednich należy m.in.: przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych w tej grupie wiekowej, a dzięki temu poprawa stanu zdrowia młodego pokolenia i w perspektywie – całego społeczeństwa. Jako alternatywa dla zup tradycyjnych wprowadzono do jadłospisu kremy jarzynowe, np. z soczewicy, dyni, brokułów. Pieczywo wieloziarniste wykorzystuje się do dań mięsnych z sosami warzywnymi. kwiecień 2013.

  iskierka

  FUNDACJA ISKIERKA to Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z trzech śląskich ośrodków: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego w Chorzowie. Od października organizuje się na terenie szkół tyskich akcję dla fundacji „Iskierka”, która polega na zbieraniu materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, prowadzonych przez wolontariuszy. Również w naszej szkole ta akcja została ogłoszona. Koordynatorem akcji corocznie jest Pani Dorota Sowińska.

  tenis10

  Program : TENIS 10 PLAY AND STAY

  Opracowany przez Międzynarodową Federację Tenisową ITF program nauki gry w tenisa dla dzieci do lat 10 . Tychy są pierwszym miastem w Polsce , w którym program Tenis 10 Play and Stay jest realizowany w szkołach . Między innymi w naszej. Ideą programu jest przyciągnięcie do tenisa możliwie jak największej liczby dzieci oraz ułatwienie im szybkiego i przyjemnego opanowania podstawowych umiejętności gry. Wszystko to poprzez nowoczesną metodykę zajęć oraz dostosowany do wieku sprzęt – rakiety , piłki , korty .Dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu do mini tenisa – mini siatki , linie, znaczniki , 20 rakiet i ponad 70 piłek . Instruktor : mgr Jacek Zacharko. Zajęcia prowadzone przy współpracy z Tenis Team Tychy od roku szkolnego 2011/12

  ekologo

  „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” to autorski pomysł Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach. Program adresowany jest do gmin, ale beneficjentami są szkoły oraz społeczności lokalne. Jego celem jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szkoły przystąpiwszy do programu, korzystają z Funduszu Oświatowego, który przeznaczony jest na zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Założeniem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci’ jest edukacja dzieci w klasach III szkół podstawowych. Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w tym projekcie.

  6latek

  6 – LATEK W SZKOLE.

  Nasza szkoła ma piękne tradycje dydaktyczne i wychowawcze. Dziecko czuje się w niej bezpiecznie i dobrze , bo od pierwszych chwil otoczone jest troskliwą opieką. Od września 2011 roku zapraszamy do nas każdego 6-latka.Program Radosna Szkoła zapewnia możliwość organizacji zabaw ruchowych w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych, gdzie dzieci mogą rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. Na pierwszaków czekają odremontowane sale lekcyjne wyposażone w nowe meble, kąciki zabaw edukacyjnych i miejsca do wypoczynku. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać podczas zajęciach pozalekcyjnych (basen, lodowisko), zajęciach programów unijnych. Opiekę zapewnia niezwykle dynamicznie działająca świetlica i biblioteka. Dbając o zdrowe odżywianie uczniowie korzystają z programu „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Kuchnia gotuje smaczne dania. Polecamy naszą szkołę, bo jesteśmy pewni, ze w niej 6-letnie pierwszaki odnajdą drugi dom. Przyjdź, zobacz, zadecyduj.

  Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach zaprasza rodziców dzieci do skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji

  pajacyk_on

  PAJACYK

  Szkoła brała udział w pomocy dofinansowania dożywiania dla dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej w roku szkolnym 2011/2012. Z pomocy skorzystał 33 uczniów. Koordynator:Bożena Saczek, Agata Łazarczyk.

  RADOSNA SZKOŁA

  W ramach Rządowego programu korzystaliśmy w roku 2010 ze wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 12 000 000 zł ( dwunasty tysięcy złotych ) . Jak zmieniła się szkoła ?

  Salka do gimnastyki korekcyjnej zmieniła swą funkcję na miejsce zabaw w szkole. Pomieszczenie zostało odremontowane, pomalowane w kwiaty i przyjazne dla oka kolory. Ustawienie pojemników do przechowywania sprzętu gwarantuje bezpieczeństwo zabaw i zabezpieczenie pomocy. Sala przeznaczona jest głównie do zabaw psychoruchowych i zakupiono potrzebne do niej wyposażenie. Wyposażono salę w piłki, miękkie materace do ćwiczeń i odpoczynku, trampolinę do rozwijania sprawności fizycznej, miękkie moduły do zabawy. Sala świetlicy szkolnej jest salą najczęściej wykorzystywaną do zabaw dla dzieci, ich wypoczynku oraz zajęć artystycznych. Została wyposażona w duże miękkie klocki, zabawki dydaktyczne oraz pomoce edukacyjne .Część z pomocy udostępniana będzie dzieciom pod nadzorem nauczyciela ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz na planową, kontrolowaną zabawę i naukę Dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczych w świetlicy mogą teraz korzystać z toru przeszkód, elementów i zestawów umożliwiających pokonywanie wysokości a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową. Znajdują się tu zestawy do rozwoju zdolności motorycznych, stymulacji dotykowej, podesty równoważne. Sala biblioteki została nieznacznie przemeblowana i wygospodarowano w niej zostanie miejsce do relaksu i wypoczynku dla dzieci z klas młodszych. Książki dla nich umieszczone są na niskich regałach, miękkie siedziska zapewniają dzieciom komfort, swobodę i odpowiednie do wieku warunki, by mogły skorzystać z lektury i zachęcić do ponownego odwiedzenia biblioteki. Gabinet pedagoga szkolnego został wzbogacony o pomoce dydaktyczne do kształtowania u dziecka umiejętności w zakresie spostrzegawczości, precyzji ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowe. Miękkie siedziska tworzą korzystną atmosferę nie tylko do wypoczynku i spędzania czasu dla dzieci, ale także do pogłębienia relacji personalnych by pomóc dzieciom w ich problemach. Kąciki zabaw z możliwością zabezpieczenia sprzętu tworzone są również na korytarzach obok klas I-III. Do nich wykorzystywane są materace i miękkie klocki do zabaw ruchowych . Sprzęt do kształtowania umiejętności motorycznych przechowywany jest w wyznaczonych klasach, w czasie przerw udostępniany jest dzieciom na korytarzach pod nadzorem nauczycieli dyżurujących. Sprzyja to integracji środowiska uczniowskiego, rozładowuje emocje, pozwala wykorzystać czas na zabawę i ćwiczenia. Materace do zabaw ruchowych i zestawy dużych figur geometrycznych będą wymieniane między salami, aby umożliwić jak najlepsze i celowe wykorzystanie sprzętu. Inne pomoce dydaktyczne umieszczone zostały w wyznaczonych klasach i wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem i potrzebami grup dzieci. Ze środków własnych zostały zakupione kolorowe dywany z przeznaczeniem wydzielenia powierzchni do zabaw, ćwiczeń i relaksu. Nad powierzonym mieniem odpowiedzialność przejmują wyznaczeni nauczyciele aby sprzęt nie ulegał zniszczeniu i był wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie miejsca wyposażone w ramach programu Radosna Szkoła zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi założeniami.

  owoce-i-warzywa

  OWOCE W SZKOLE

  Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

  Nasza szkoła bierze udział w programie od początku jego realizacji. Owoce, warzywa i soki dostarczane sa przez firmę ANDERSEN dwa razy w tygodniu. Każdy chętny uczeń może z akcji skorzystać. Jedynym warunkiem jest dostarczenie zgody rodziców na udział w programie na każdy semestr w roku szkolnym. Zachęcamy każdego do zmiany nawyków żywieniowych

  szklanka_mleka
  MLEKO DLA SZKÓŁ

  Ideą Programu „Mleko dla Szkół” jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem „Mleko dla Szkół” ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „dużych” przerwach często razem z nauczycielem.Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.