Rekrutacja KL.1

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2019/2020

                                                                                                                                     https://sp-tychy.nabory.pl/

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2012), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2019 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH – ZGŁOSZENIA

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie

od dnia 25 lutego 2019 roku do dnia 11 marca 2019 roku

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.