Rekrutacja KL.1

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2020/2021

                                                                                                                                     https://sp-tychy.nabory.pl/

 

Kliknij tu : Lista osób przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

2.06.2020

Kliknij tu : UZUPEŁNIAJĄCA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK 2020/2021

6.04.2020

Kliknij tu : LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK 2020/2021

———————————————————————————————————————————————————————-

31.03.2020

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem sytemu elektronicznego naboru  lub drogą e-mailową.
W celu potwierdzenia woli,  przez system elektroniczny proszę o wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do szkoły”.                                           W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt mailowy ze szkołą.
Termin potwierdzania woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej: od 31 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godz.15:00.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I nastąpi w dniu 6 kwietnia 2020 do godziny 10.00

Kliknij tu : LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

————————————————————————————————————————————————————————–

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2013), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2020 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

OTWARCIE SYSTEMU DLA RODZICÓW – od dnia 10 lutego 2020 r. godz. 8:00

ZAPISY DO SZKÓŁ

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie
od dnia 10 lutego 2020r. godz. 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godz.15:00

—————————————————————————————————————————————————————————-