Rekrutacja KL.1

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ
O PROFILU:PIŁKA RĘCZNA

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2018/2019

https://sp-tychy.nabory.pl/

UCHWAŁA RADY MIASTA TYCHY w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół
http://g2vgls.webwavecms.com/lib/g2vgls/Uchwala-kryteria-SP-kl-I-jdkq1ft9.pdf
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, klas czwartych i siódmych w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów oraz klas czwartych sportowych szkół podstawowych i klas siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Tychy
http://g2vgls.webwavecms.com/lib/g2vgls/Zarzadzenie-Nabor-terminy-SP-jdkq4l6n.pdf