ERASMUS+

 

   

O programie Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia programu

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych instytucji zajmujących się edukacją szkolną.

Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Powyższe informacje pochodzą ze strony www.erasmusplus.pl oraz www.frse.org.pl

Zapraszamy do odwiedzenia anglojęzycznej strony internetowej projektu 'Show and Tell’ („Pokaż i powiedz”) i śledzenia na bieżąco podejmowanych działań: www.showandtell.eu

NASZE DZIAŁANIA

17.11. 2014r.

Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w ciągu najbliższych dwóch lat wezmą udział w realizacji programu unijnego Erasmus +. Temat projektu: 'Show and Tell. No More War!’ („Pokaż i powiedz. Nigdy więcej wojny!”) nawiązuje w swych założeniach do setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej.

Wspólnie z dwiema innymi szkołami podstawowymi z Wielkiej Brytanii oraz Belgii polscy uczniowie będą motywowani do poszukiwania pokojowych rozwiązań konfliktów. Poprzez udział we wspólnych wydarzeniach i wyjazdach, uczniowie i nauczyciele z w/w szkół będą mieć sposobność zapoznania się z odmiennością kultury oraz wymianą poglądów i dotychczasowych doświadczeń.

Uczniowie będą wspólnie pracować nad powstaniem tomiku wierszy (w trzech językach: polskim, angielskim i flamandzkim), traktujących o dążeniu do pokoju i tym samym wzbogaconym o prace artystyczne uczniów, powiązane z tym tematem.

Udział w projekcie będzie też okazją do nawiązania przyjacielskich kontaktów między uczestnikami, w czym pomocne będzie korzystanie z najnowszych narzędzi technologicznych m.in. skype. Będzie prowadzona wymiana korespondencji w formie tradycyjnej jak i mailowej. Co więcej, udział w projekcie z pewnością przyczyni się promocji polskiej edukacji, szkoły SP 18 oraz naszego miasta w Europie.

W dniach 17-19 listopada br. Dyrektor SP 18 p. Dorota Grzesica wraz z koordynatorem projektu, nauczycielem j. angielskiego p. Dagmarą Kajzar wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się w Ashford, w Wielkiej Brytanii. Podczas tego spotkania uczestnicy projektu omówili warunki współpracy oraz sposoby realizacji założeń projektu. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze i przysłużyło się do nawiązania współpracy, która w przyszłości powinna przynieść pozytywne rezultaty.

HISTORIA W PIGUŁCE 

I WOJNA ŚWIATOWA

Między zachodnią i wschodnią częścią Europy do dziś trwa asymetria pamięci o I wojnie. Dla wielu narodów Europy Środkowej skończyła się ona „happy endem”. Zachód pamięta ją jako gehennę. Za sprawą I wojny światowej stara, XIX-wieczna Europa popełniła samobójstwo, a na jej gruzach powstała Europa już zupełnie inna. Na ile lata 1914-18 to moment zwrotny w historii ? …”I wojna światowa trwała dłużej, niż ktokolwiek przewidywał, i przyniosła większe straty, niż spodziewali się najwięksi pesymiści. Te gigantyczne straty i spustoszenie moralne wywołane wojną zahamowały na lata rozwój cywilizacyjny. Wielkie obszary Europy, nie tylko zachodniej, zostały zniszczone, kontynent musiał zadłużyć się w USA. Wkrótce po wojnie zaczyna się inflacja, a potem hiperinflacja, napędzająca ruchy totalitarne. Na niej wyrasta fenomen faszyzmu, a następnie nazizm. Nadchodzi też inny kataklizm: kilkuletni Wielki Kryzys. Równocześnie w okopach I wojny rosła demokratyzacja: spotkali się tam na ogromną skalę żołnierze z różnych klas społecznych. Wielkie znaczenie miało też umocnienie się jedności narodowej w miarę przedłużania się konfliktu. Bo była to nie tylko wojna państw – jak przedtem – ale także narodów”…

Więcej o historii I wojny dowiesz się z wywiadu Szymona Łucyka z Andrzejem Chwalbą, autorem książki „Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918” (Wydawnictwo Literackie 2014). Tutaj:http://pierwszawojna.info/historie/okopy-i-nowoczesnosc/

Skype session

8.12.2014

W ramach zaplanowanych działań odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie uczniów z trzech szkół biorących udział w projekcie. Za pośrednictwem komunikatora skype uczniowie mieli okazję porozmawiać ze swoimi rówieśnikami w języku angielskim i dowiedzieć się m.in. czym się interesują, co robią w wolnym czasie oraz jak wygląda ich życie codzienne. Polscy uczniowie opowiadali o sobie, przyjaciołach, życiu klasowym i szkolnym. Spotkanie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zapowiedzieli, że z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie.

Święta, to czas radości i spokoju.To czas dzielenia się z bliskimi sercem, pomyślnymi życzeniami i dobrą energią. Do naszych przyjaciół z progrmau  Erasmus wysłaliśmy choinkowe ozdoby wykonane własnoręcznie  przez uczniów naszej szkoły. Niech przypominają im o łączących nas dziejach, historiach i życzeniach ciekawych przeżyć w nadchodzącym roku.

Wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku 2015 !

W świątecznej paczce otrzymaliśmy również wesołe ozdoby choinkowe, karki świateczne i pyszne słodkości. Dziękujemy !

HISTORIA W PIGUŁCE

„CICHA NOC…” – 'SILENT NIGHT…’ – 'STILLE NACHT…’

Słowa tej dobrze znanej kolędy posłużyły jako tło do opowiedzenia dzieciom historii, która miała miejsce w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1914 roku. Podczas I Wojny Światowej w okopach pod Ypres w Belgii żołnierze wrogich armii, Niemcy i Brytyjczycy, spontanicznie zaprzestali działań zbrojnych, opuścili okopy, śpiewali kolędy, wymieniali się podarunkami.

Do pierwszych prób bratania się oddziałów doszło w noc wigilijną .Najpierw żołnierze niemieccy dekorowali swoje okopy lampkami i ozdobami bożonarodzeniowymi. Potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd i wykrzykiwanie życzeń. Obie strony zgodziły się na zebranie i pogrzebanie zabitych leżących na ziemi niczyjej. Uzgodniono wówczas rozejm do godziny 8:30 drugiego dnia świąt. Oficerowie wymienili się symbolicznymi podarkami. Niemcy sprezentowali Brytyjczykom beczkę piwa. Alianci odwdzięczył się śliwkowym puddingiem. Do godziny 12 blisko połowa brytyjskiego frontu spontanicznie zawarła rozejm z niemieckimi oddziałami na swoich odcinkach.

Na ziemi niczyjej bratały się pododdziały z obu stron, wymieniając drobiazgami, zawartością paczek świątecznych i używkami. Rozegrać miano także na ziemi niczyjej mecz futbolowy.

Wieści o rozejmie dotarły do dowództwa brytyjskiego ze sporym opóźnieniem także ze względu na odległość, sztab mieścił się 27 mil od frontu. Drugiego dnia świąt wyżsi oficerowie z obu stron próbowali doprowadzić do zakończenia rozejmu. Mimo że rozejm oficjalnie skończył się o 8:30, przez cały dzień nie podjęto walki. Żołnierze obu armii nie śpieszyli się. W niektórych miejscach rozejm trwał dłużej przeciągając się do 31 grudnia i Nowego Roku. Wydarzenia te przeszły do historii jako rozejm bożonarodzeniowy.

Rok później w tym samym miejscu koło Neuve-Chapelle doszło do o wiele mniejszych prób bratania się. Dowódcy z obu stron starali się jednak  nie dopuszczać do prób bratania, zarządzając na dni świąteczne ostrzał artyleryjski.

Niedaleko Ypress w Belgii w 1999, dla upamiętnienia miejsca rozejmu bożonarodzeniowego z 1914 postawiono krzyż z napisem: 1914 The Khaki Chum’s Christmas Truce 1999, 85 Years, Lest We Forget.

Źródło informacji:http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_bo%C5%BConarodzeniowy

Skype session

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję usłyszeć o tym wydarzeniu podczas lekcji historii oraz wspólnie zaśpiewać „Cichą noc” ze swoimi rówieśnikami z Anglii i Belgii za pośrednictwem skype’a.

HISTORIA W PIGUŁCE

MARIA SALOMEA SKŁODOWSKA – CURIE

(ur. 7.11.1867 w Warszawie, zm. 4.07.1934 w Passy) – fizyk, chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

W 1891 roku, Maria Skłodowska wyjechała z Polski (wtedy Królestwa Polskiego) do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie. Na ziemiach polskich w XIX w. kobiety nie mogły studiować, a i we Francji było to rzadkością. Tam poświęciła się karierze naukowej. Była prekursorką nowej gałęzi chemii –radiochemii. Do jej dokonań należą:

– opracowanie teorii promieniotwórczości,

– opracowanie technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych

– oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastkówradu i polonu.

– z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskimPanteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

Maria Curie-Skladowska podczas I wojny światowej.

W trakcie I wojny światowej Maria Skłodowska-Curie zabezpieczyła przed przejęciem przez Niemców, jedyny gram radu będący w posiadaniu Francuzów i przewiozła go z zagrożonego Paryża do Bordeaux. Maria Skłodowska-Curie organizowała mobilną radiologię polową i stacjonarną. Wraz z 17 letnią córką Ireną szkoliła personel medyczny w obsłudze aparatów rentgenowskich, przy pomocy których wykonano w czasie wojny ok. miliona stu tysięcy zdjęć. Potwierdziło to przydatność wykorzystania radiologii do lokalizowania położenia pocisku w ciele rannego oraz w diagnozowaniu złamań. Niewiele szpitali posiadało wtedy rentgeny, o polowych nawet nie wspominając.
Skonfiskowała więc ich tak wiele, jak tylko się dało, po czym zaczęła chodzić po zamożnych ludziach namawiając ich, aby na czas wojny wypożyczyli swoje samochody w szlachetnym celu. W samochodach zamontowała rentgeny i stworzyła w ten sposób mobilną służbę prześwietlenio-dawczą. . Dzięki jej pracy i wytrwałości można było wykonywać zdjęcia rentgenowskie w polowych warunkach, bardzo często w pobliżu ostrzału. Marii towarzyszyła Irène, która razem z matką szkoliła techników radiologów.
Pod koniec wojny, dzięki staraniom Marii, liczba furgonów z aparaturą rentgenowską zwiększyła się z 1 do 20, a dodatkowo powstało 200 aparatów stacjonarnych. Maria wydała większość swoich oszczędności, głównie pieniądze z Nagrody Nobla, na wojenne darowizny. W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy na samochody ciężarowe, by móc prowadzić furgony medyczne. Docierała do najbardziej zagrożonych pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front. Francuscy żołnierze nazywali pojazdy wyposażone w aparaty rentgenowskie „małymi Curie”. A i to nie wszystko. Przez całą wojnę sama jeździła w jednym z nich, nosiła sprzęt, uruchamiała, podłączała, robiła rentgeny. Samodzielnie zgłębiła tajniki tej dziedziny, i do tego anatomii również, aby jak najlepiej radzić sobie z nowym zadaniem. Przy okazji wyszkoliła też całe zastępy specjalistów. Ta działalność obu pań Curie – matki i córki uratowała wielu żołnierzy od pewnej śmierci. Intensywne działania laboratoryjne pod koniec wojny doprowadziły do wyprodukowania gazu radonu z radu przywiezionego z Bordeaux. Skroplony radon był wykorzystywany jako zastrzyk do zwalczania stanów zapalnych oraz leczenia ran.

żródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie

http://www.bg.agh.edu.pl/MSC/msc.php?page=14wojna

http://hypatia.pinger.pl/m/3576684

W miniony piątek (tj. 16 stycznia 2015r.) w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w akademii poświęconej tematowi projektu 'Show&Tell’ realizowanego w ramach programu Erasmus+. Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość zapoznania się z dotychczasowymi działaniami i zaproszeni do udziału w kolejnych konkursach związanych z tematem projektu. Interesująca prezentacja slajdów miała pokazać dwubiegunowość realiów rzeczywistości wojennej. Pomimo zła wojny, kładącego się cieniem na zachowaniu życia, w człowieku drzemie potrzeba normalności, poczucia bezpieczeństwa, ciepła rodzinnego. Wydarzenie z czasów I wojny , znane nam z historii pod nazwą Rozejmu Bożonarodzeniowego, jest tego niewątpliwie znaczącym przykładem. Uczniowie mieli okazję zanurzyć się w filmowy świat wideoklipu prezentującego utwór Paula McCartney’a pod tytułem’Pipes of Peace’, który dedykowany jest temu wydarzeniu. Uczniowie wspólnie odśpiewali w dwóch językach kolędę „Cicha noc”, która dźwięczała w okopach w te pamiętnie świąteczne dni.

Skype session

28.01.2015

I znów uczniowie naszej szkoły mogli się spotkać wirtualnie ze swoimi rówieśnikami z Belgii. Tym razem spotkanie poświęcone było prezentacji wierszy napisanych przez uczniów powiązanych z  tematem: „Siła pokoju w czasach wojny”.
Prezentowane wiersze napisane były zarówno w języku polskim jaki i angielskim.Oto jeden z nich.

Your hands

Can kill

But your hands

Can heal, too

 

You can come

With war

But you can come

With peace

 

The real hero

Isn’t killing

The real hero

Is forgiving

 

It’s better

To live,

And be just happy

Because the war

Is sadness and pain

 

You must know,

Peace is powerful

Not only

In the time of war

(autor: Adam Nieckarz kl.6d)

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SP 18

Many soldiers were struck by the beauty of the poppies that grew wild on the battlefields, and the poppy became a symbol for remembrance of the people who had died in the war’.

(tłum. „Wielu żołnierzy uderzonych zostało pięknem maków, które dziko rosły na polach bitew. Mak stał się symbolem upamiętniającym ludzi, którzy polegli podczas wojny”.)

/ The Usborne Introduction to the First World War/

TEMAT: MAKI, technika: dowolna, termin: 23.01.2015 r.

Tuż przed rozpoczęciem ferii uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z wystawą prezentującą dotychczasowe przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu Erasmus + w pierwszym semestrze.
Znalazły się na niej zdjęcia uczniów naszej szkoły oraz ich rówieśników z Belgii i Anglii, których będą mieli okazję poznać już w maju kiedy to odwiedzą naszą szkołę.

Ponadto uczniowie mieli okazję sprawdzić kto zwyciężył w konkursie plastycznym „Maki”. Spośród bardzo wielu prac wyróżniono trzy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
– Julia Latusek z kl. VId
– Katarzyna Gładyś z kl. VIc
– Katarzyna Bińkowska z kl. VIc

etwinningW ramach projektu eTwinning nasza szkoła współpracuje ze szkołą z Włoch realizując tematykę poświęconą zagadnieniom I wojny światowej. Nasi przyjaciele piszą do nas z małej miejscowości w północno-wschodniej części kraju, z Pero di Breda di Piave. Są to uczniowie 5 klasy szkoły podstawowej, która nazywana jest imieniem „Anny Frank”, dla upamiętnienia dziewczyny zgładzonej w obozie koncentracyjnym (Bergen Belsen) w Polsce, podczas  II wojny światowej.

Oto link do prezentacji przygotowanej przez uczniów szkoły podstawowej z Włoch.

http://www.slideshare.net/nemo4263/1-ww-44164566?utm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm_campaign=post_upload_view_cta

Skype session

28.03.2015

Za nami kolejne spotkanie na skype’ie. Tym razem uczniowie z belgijskiej szkoły zaprezentowali polskim rówieśnikom KORTRIJK – swoje rodzinne miasto.
Zapraszamy do odwiedzenia poniższej strony:

http://www.showandtell.eu/images/Belgium/skypesessions/20150309SkypesessieCity_of_Kortrijk.pdf

02.2015

W ramach realizacji założeń projektu 'Show&Tell’ szkoła partnerska z Belgii przesłała nam baner prezentujący wiersze napisane przez uczniów z belgijskiej szkoły. Uczniowie z grupy projektowej mieli okazję zapoznać się z ich treścią.

wp_20150309_003

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SP 18

Zwycięzcy konkursu literacko-plastycznego pt. „Zwierzęta, które widziały wojnę”:

Julia Drapała (6a)
Julia Kaszuba (5a)
Karolina Baron (4c)
Alicja Kowalczyk (4c)

Wyróżnienie
Katarzyna Gładyś (6c)

Gratulujemy! dyplomy i nagrody do odebrania u nauczycieli języka angielskiego.

W dniach od 18 do 22 maja nasza szkoła będzie gościć dwie grupy uczniów oraz nauczycieli z partnerskich szkół z Anglii oraz Belgii. Już teraz zapraszamy do śledzenia wydarzeń, które będą udziałem naszych uczniów już w następnym tygodniu.

DZIEŃ PIERWSZY

Za nami pierwszy dzień, w którym spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami z Anglii i Belgii. Nasi goście zostali przywitani przez Panią Dyrektor i Grono Pedagogiczne a następnie zwiedzili szkołę w towarzystwie nauczycieli. W dalszej części nasi goście spróbowali polskich przysmaków przygotowanych przez nauczycieli oraz rodziców naszych uczniów. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PYSZNE CIASTA I SAŁATKI! Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem polskiej gościnności.

Doskonałą okazją na spalenie kalorii była dalsza część popołudnia podczas której wszyscy uczestnicy mogli pobawić się, potańczyć, wziąć udział w zajęciach sportowych.

Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg wydarzeń …

DZIEŃ DRUGI

Dzień drugi dostarczył naszym gościom oraz uczniom „18-stki” sporej dawki przeżyć artystycznych. Tuż po przywitaniu przez p. Dyrektor dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach.Podczas integracyjnych warsztatów rękodzieła uczniowie wykazali się  dużym poświęceniem lub też zaangażowaniem w krawiectwo ciężkie i lekkie. Tworzyli lalki oraz stroje dla nich, a każda z czternastu prac przedstawiała strój regionalny innego narodu. Tak powstała mapa krajów naznaczona fakturami tkanin, kolorami ozdób i skóry mieszkańców. Wystawa wzbudzała zachwyt oglądających, a najwięcej …jej autorów. Chyba nie wszyscy znali ukryte w sobie talent

Efekt działań można podziwiać na wystawie powarsztatowej. Po przerwie na poczęstunek, za który już tradycyjnie BARDZO DZIĘKUJEMY RODZICOM, dzieci w międzynarodowym gronie mogły wspólnie popracować nad wykonaniem wcześniej przygotowanych utworów muzycznych.
W popołudniowej części dnia nasi goście zostali zaproszeni przez polskie rodziny by móc spędzić wspólnie kilka chwil, by porozmawiać o tradycjach i kulturze naszego kraju. BARDZO DZIĘKUJEMY rodzinom za taką możliwość!

„Dziękujemy Pani za to, że mogliśmy gościć  sympatyczną grupkę dzieci z Anglii i ich  przemiłą nauczycielkę.Spędziliśmy z nimi wyjątkowo fajne i wesołe popołudnie.

Z poważaniem
Gabriela , Roman i Kuba Odrobińscy”

DZIEŃ TRZECI 

Dzień trzeci na szczęście przywitał nas piękną pogodą i umożliwił spacer przez park podczas, którego nasi goście mieli okazję zobaczyć znane im ze spotkań na skype’ie takie miejsca jak 'żyrafa’ czy Urząd Miasta. W ramach działań projektowych uczniowie wzięli udział w warsztatach ceramicznych przygotowanych przez MDK 2 za co BARDZO DZIĘKUJEMY. W tym samym czasie koordynatorzy projektu na osobnym spotkaniu przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje ukazujące formy i metody pracy z uczniami. Po warsztatach udaliśmy się do szkoły gdzie nasi goście za pośrednictwem skype’a spotkali się ze swoimi rówieśnikami ze swoich szkół opowiadając o dotychczasowych wrażeniach w Polsce.
Po tradycyjnym poczęstunku, za który BARDZO DZIĘKUJEMY rodzicom, udaliśmy się na wycieczkę do Wieliczki, gdzie nasi goście mieli okazję podziwiać jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. Podziemna wędrówka solnymi szlakami bardzo podobała się naszym gościom. Trochę zmęczeni ale nadal zadowoleni późnym wieczorem wróciliśmy do Tychów by kontynuować projektową przygodę, o której więcej już jutro …

DZIEŃ CZWARTY

Dzień czwarty postanowiliśmy spędzić w duchu historycznym w powiązaniu z tematem naszego projektu „No More War”. Wybraliśmy się do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający w pełni zostaje przeniesiony w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Zaprezentowanie materiałów historycznych w sposób nowoczesny, kompleksowy i interesujący bardzo przypadło naszym gościom do gustu.
Czas w Świętochłowicach zakończyliśmy pobytem na terenie ośrodka sportowego „Skałka” gdzie uczestnicy wyjazdu mogli aktywnie spędzić kilka chwil.
Dzień zakończyliśmy pożegnalnym spotkaniem w naszej szkole podczas którego wspólnie przygotowywaliśmy się również do jutrzejszego występu w Szkole Muzycznej, ale o tym to już opowiemy jutro …

DZIEŃ PIĄTY

No i nadszedł ten dzień – piąty a zarazem ostatni dzień pobytu naszych gości w naszej szkole. W tym dniu, który był również Świętem Szkoły uczniowie klas 4-6 zostali zaproszeni do Szkoły Muzycznej gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie działań związanych z realizacją założeń programowych projektu „Show and Tell” w naszej szkole. Wspólnie z uczniami z Belgii oraz Anglii nasi uczniowie podzielili się swoimi pomysłami nawiązującymi do tematu projektu.
Po uroczystej akademii był czas na pożegnania. Pomimo, iż to był zaledwie tydzień nasi uczniowie zdążyli zaprzyjaźnić się ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami i często padało pytanie: „Czy oni muszą już wyjeżdżać?” Po pożegnaniu grupy z Anglii nasi belgijscy goście postanowili wybrać się do Krakowa by na własne oczy zobaczyć to znane w Europie miasto.
Pobyt w stolicy Małopolski można uznać za udany. Przy sprzyjającej pogodzie nasi goście odwiedzili Wawel, posłuchali legendy o Szewczyku Dratewce tuż u stóp Smoka Wawelskiego. Spacerując brzegiem Wisły dotarliśmy też na Kazimierz, wcześniejszej dzielnicy żydowskiej, o której nie można było nie wspomnieć mówiąc o historii naszego kraju. Stamtąd udaliśmy się w stronę Rynku, gdzie nasi goście zwiedzili Kościół Mariacki i Sukiennice. Późnym wieczorem nasi goście wrócili do Tychów z pewnością bogaci w nowe przemyślenia i wrażenia.
Dzień jutrzejszy będzie już ostatnim dniem pobytu w naszym kraju. Mają plany spędzić go w bardziej rozrywkowy sposób wybierając się do Dream Parku w Zatorze a czy pogoda im to umożliwi to okaże się jutro ….

W tym miejscu kończymy naszą przygodę z uczniami i nauczycielami z Anglii i Belgii w naszej szkole. Nie chcąc nikogo pominąć pragniemy BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TEGO BY POBYT NASZYCH GOŚCI BYŁ UDANY I OBFITOWAŁ W WIELE NIEZAPOMNIANYCH PRZEŻYĆ I WRAŻEŃ. Do podziękować pragniemy załączyć słowa uznania naszych gości, którzy byli pod ogromnym wrażeniem naszego zorganizowania, gotowości do współpracy i pomocy a przede wszystkim naszej polskiej gościnności.

Projekt będzie jeszcze realizowany przez najbliższy rok zatem zapraszamy do śledzenia naszej strony w wersji polskiej oraz tej w języku angielskim (www.showandtell.eu) i polubienia nas na fb 🙂 No more wars Show and Tell

Oto kilka komentarzy i zarazem  podziękowań od naszych partnerów. Otrzymalismy też mnóstwo sms-ów.

~This project is super special and everyone working on it should be congratulated for their enthusiasm and commitment to their school and its children. For me this project is pure pleasure – it was fantastic seeing all the children singing and playing together – the epitome of a united Europe and something to be truly proud of.

So roll on next time!

Thanks to Dagmara and her team, to Johan and his team and to Jill and the team from Godinton. Well done everyone and thank you for making me part of it.

Sending love and all good wishes

Maureen Walby (English coordinator)

I picked our party up from the airport on the Friday, and all I heard was how wonderful the trip had been. Everybody enjoyed every part of it. It was a fantastic success. Jill explained just how much hard work Dagmara and her colleagues had put into making everyone feel so welcome. We are very fortunate to have such professional and hard working partners. And please thank all of your colleagues who were also involved in making the visit such a fantastic success. We are very lucky to have you as our partners!

Jim Holditch (headmaster of the English school)

Thank you again for all your organisation; it was excellent. Please pass on our thanks again to everyone at school (staff, children and parents) who made us feel so welcome. The kind hospitality extended to us really made the visit special.

It has been lovely to have a week off school and time to reflect on the trip. I think that we managed to achieve so much during the course of 5 days. The children certainly gained a lot from mixing with both the Polish and Belgian children – it was a real boost to their confidence and they really enjoyed taking part in the final performance which I though worked very well. We all enjoyed finding out how a school in a different country operates and realising that although lots of things may be very different, plenty of things are the same. Spending time with some of your families was wonderful and we had a great time on all the excursions. Brilliant!

We had some fantastic feedback from our parents about how much their children enjoyed the visit.

Jill Talbot (deputy head of the English school)

————————————————————————-

It was also a pleasure for us to be in Poland. We have really great and close contact with you and some teachers.

(Johan Vanhouwaert – Belgian coordinator)

I can’t hardly believe that our Polish trip is finished yet.  The reactions of the eight children and their parents as well were very enthusiastic. For us three too, it was an honor and a pleasure to be your guests.  Thanks again to you all for the time and the effort to work all things out.  You really did a great job and you made us feel confortable all the time!

(Jan Vandemeulebroecke – Belgian teacher)

Jeśli chcesz zobaczyć,

jak goście z Anglii komentowali swój pobyt w Polsce, to masz możliwość tutaj:

http://www.godinton.kent.sch.uk/default.cfm?pid=pp_server&lppacid=258&accountid=129

WYSTAWY

3.07.2015

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy prac naszych uczniów oraz ich rówieśników z Belgii i Anglii. Prace można oglądać w Bibliotece w Bramie Słońca.

www.tyskabibliotekawbramieslonca.blox.pl

sierpień 2015.

Korzystalismy z gościnności MCK Tychy, gdzie mogliśmy zaprezentować prace w ramach projektu.

WYMIANA MŁODZIEŻY – BELGIA

Zapraszamy to śledzenia fotorelacji z pobytu uczniów i nauczycieli w Belgii w dniach 9-13 listopada. Poniżej prezentujemy krótki opis miejsc, które mamy zamiar zwiedzić. Więcej informacji już bezpośrednio z w/w miejsc już w nadchodzącym tygodniu. Zapraszamy!

Kortrijk

Miasto położone w Belgii w prowincji Flandria Zachodnia nad rzeką Leie. Zostało założone w I wieku założone przez starożytnych Rzymian. W 1302 roku w okolicy Kortrijk miała miejsce tzw. Złotych ostróg , w której Flamandowie pokonali wojska francuskie. W XIX wieku nastąpił rozwój przemysłowy miasta, zwłaszcza przemysłu tekstylnego.

Miasto ucierpiło z powodu bombardowań podczas obu wojen światowych. Dziś Kortrijk znane jest z przemysłu autobusowego jak i produkcji lnu.

Zabytki:

Rynek Grote Markt z XIV wieku wpisanego na światową listę dziedzictwa kulturalnego UNIESCO,

Kościół Naszej Pani z XIII wieku,

Zespół kamienic z XII wieku

Brugia

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z czasów Juliusz Cezara. Prawa miejskie Brugia otrzymuje w 1128 roku. Handel suknem , przyprawami z Lewantem oraz rozwój bankowości zapewniły miastu w średniowieczu rozwój i bogactwo. W XVII wieku miasto traci na znaczeniu jako ośrodek handlu i przemysłu koroniarskiego. Odrodzenie gospodarcze następuje w XIX wieku, kiedy to Brugia zostaje miastem turystycznym. W 2002 Brugia została Europejską Stolicą Kultury. Centrum miasta znajduje się na liście UNIESCO.

Zabytki:

Katedra Św. Salwatora z XII wieku,

Gotycki ratusz,

Hale targowe na rynku XII-XIV wiek,

Bazylika Świętej Krwi z XII,

Ypres

Podczas I Wojny Światowej (1914-1918) miejsce czterech wielkich bitew tej wojny. Tam Niemcy pierwszy raz użyli gazów bojowych na froncie. Najpierw chloru a następnie gazu musztardowego nazwanego od nazwy miasta iperytem. Całkowicie zrujnowane podczas po tej wojnie zostało odbudowane.

W historii miasta jest też i polski akcent , o którym należy pamiętać. Pod koniec II Wojny Światowej Ypres zostało wyzwolone przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

DZIEŃ PIERWSZY

Witajcie! Po trudach podróży szczęśliwie dotarliśmy na miejsce czyli do Kortrijk, miasta naszej partnerskiej szkoły. Po rozgoszczeniu się w hotelu ruszyliśmy na rowerach by przywitać się z uczniami i nauczycielami ze szkoły Sint Paulus. Po poczęstunku wzięliśmy udział w grach i zabawach integracyjnych. Dzień zakończyliśmy w przytulnej restauracji degustując belgijskie przysmaki. Zapraszamy na kolejny odcinek naszych przygód już jutro.

DZIEŃ DRUGI

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od udziału w warsztatach artystycznych przygotowując się do wspólnej akademii, która będzie miała miejsce w piątek. Po lunchu w szkolnej stołówce wybraliśmy się by zwiedzić Kortrijk. Belgijski przewodnik w ciekawy sposób zapoznał nas z historią tego miasta oprowadzając po miejscach związanych z pierwszą wojną światową. Dzień zakończył się wizytą u belgijskich rodzin, podczas której mieliśmy okazję zintegrować się oraz poznać zwyczaje i kulturę naszych projektowych przyjaciół. Pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu by odpocząć przed kolejnym emocjonującym dniem.

DZIEŃ TRZECI

Dzień trzeci rozpoczęliśmy wspólną wycieczką trzech grup do Brugii, miasta które w średniowieczu swój rozwój i bogactwo zawdzięczało handlowi suknem, przyprawami oraz bankowości. W XIX wieku Brugia stała się miastem turystycznym, którego centrum znajduje się na liście UNESCO. Mieliśmy okazję zobaczyć Katedrę Św. Salwatora z XII wieku, gotycki ratusz, hale targowe na rynku XII-XIV wieku oraz wiele innych interesujących zabytków. W Belgii dzień 11 listopada jest również świętem tak też w południe mieliśmy okazję zobaczyć paradę upamiętniającą zakończenie I Wojny Światowej.
Po południu uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję pojeździć na łyżwach na pobliskim lodowisku a wieczorem, po powrocie do hotelu, pograć ze swoimi rówieśnikami w różne gry planszowe.

DZIEŃ CZWARTY

Przedostatni dzień naszego pobytu w Belgii spędziliśmy w Ypres, mieście w którym podczas I Wojny Światowej (1914-1918) odbyły się cztery wielkie bitwy tej wojny. Tam Niemcy pierwszy raz użyli gazów bojowych na froncie. Najpierw chloru a następnie gazu musztardowego nazwanego od nazwy miasta iperytem. Całkowicie zrujnowane podczas wojny zostało odbudowane.W interesujący sposób o wielu faktach historycznych opowiedział nam przewodnik w Flanders Fields Museum.

W historii miasta jest też i polski akcent, o którym należy pamiętać. Pod koniec II Wojny Światowej Ypres zostało wyzwolone przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Grupa polska zapaliła znicz pod pamiątkową tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Popołudnie w Ypres minęło nam na warsztatach ceramicznych, które są częścią ogólnokrajowego projektu promującego pokój. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję stworzyć  jedną z tysięcy figurek, z których w 2018 roku powstanie pomnik upamiętniający zakończenie I Wojny Światowej.

Wieczorem spotkaliśmy się pod Menin Gate, pomnikiem wystawionym ku czci poległych gdzie odbyła się specjalna ceremonia Last Post. Po wysłuchaniu hymnu dyrektorzy trzech szkół wraz z trójką uczniów złożyli symboliczny wieniec.

DZIEŃ PIĄTY

Ostatniego dnia spotkaliśmy się w szkole by zobaczyć dotychczasowe efekty pracy naszych uczniów oraz ich zagranicznych rówieśników. Podziwialiśmy występy muzyczne, prace plastyczne traktujące o pokoju i przyjaźni, zobaczyliśmy prezentacje multimedialne i wysłuchaliśmy recytacji wierszy wzbogaconych odgrywanymi scenkami.

Niestety tydzień minął bardzo szybko i pełni wrażeń i nowych doświadczeń bezpiecznie wróciliśmy do kraju.

POLECAMY film z wizyty naszych uczniów u przyjaciół w Belgii.

https://youtu.be/NOT_EoYJVrg

maki

War Heroes

W listopadzie bieżącego roku w szkole naszej odbył się konkurs pt. „War Heros”, czyli „Bohater wojenny”,przeznaczony dla uczniów klas V i VI. Konkurs ten realizowany był w ramach programu Erasmus + i polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o wybranym bohaterze z czasów I lub II wojny światowej. Część uczniów zaprezentowała projekty w wersji papierowej. Zdecydowana większość uczestników zrealizowała to zadanie w języku angielskim, co zasługuje na słowa wielkiego uznania. Celem konkursu było propagowanie idei pokoju na świecie i wychowania do pokoju oraz zachęcenie naszych uczniów do nauki języków obcych, poszerzania wiedzy i zainteresowań z zakresu historii, literatury, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.

Dnia 10 listopada 2015r. wszystkie prezentacje multimedialne zostały zaprezentowane uczniom klas V i VI w ramach obchodów Święta Niepodległości. Natomiast projekty zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Zarówno wystawa jak i prezentacje były bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Konkurs „War Heroes” został rozstrzygnięty w grudniu, po burzliwych obradach jury w składzie: Dagmara Kajzar – koordynatorka programu Erasmus +, Magdalena Biel, Aleksandra Zacharko i Paweł Kubica. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Sergiusz Stolecki kl. VIc i Hanna Zarmutek kl. Vb

II miejsce: Jakub Zarmutek kl. Vb i Marta Florkiewicz kl. Vc

III miejsce: Julia Prusińska kl. Vb i Arleta Malcharek kl. Vb

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy!!!

 1. 2015

Święta już tuż tuż, w związku z czym postanowiliśmy sprawić naszym przyjaciołom z Anglii i Belgii miłą świąteczną niespodziankę. Uczniowie naszej szkoły przy współpracy świetlicy szkolnej stworzyli piękne upominki oraz kartki świąteczne. Lada dzień listonosz powinien zawitać w belgijskiej oraz angielskiej szkole 🙂

Wrażenia nauczycieli

Nasz pobyt w Belgii był wspaniały i trudno jest go opisać w zaledwie kilku słowach. Mieliśmy okazję spotkać wielu pomocnych, ciepłych oraz gościnnych ludzi, którzy pokazali nam swój piękny kraj wraz z jego bogatą kulturą. Podobało się nam spacerowanie po ulicach historycznej Brugii, słuchanie przewodnika w Muzeum Flanders Fields, który w interesujący sposób przybliżył nam wiele faktów z historii I wojny światowej. Prawdziwą radość sprawił nam udział w narodowym projekcie polegającym na tworzeniu figur glinianych. Gdziekolwiek się udaliśmy napotykaliśmy wielką otwartość oraz gościnność Belgów, którzy sprawiali wrażenie ludzi zrelaksowanych i pełnych humoru. Był to wspaniały czas spędzony ze wspaniałymi ludźmi z Belgii oraz Anglii.

(Dagmara Kajzar – nauczyciel angielskiego, koordynator projektu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wizyta w Belgii była niesamowita! Ludzie są bardzo otwarci, przyjaźni, serdeczni. Zostaliśmy przyjęci wspaniale, zarówno przez nauczycieli i społeczność szkolną jak i goszczące rodziny. Zobaczyliśmy wiele urokliwych, ciekawych i przejmujących miejsc. Każdy dzień obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń. Gościnność, spokój, życzliwość i przyjacielska atmosfera zostaną z

(Magdalena Biel – nauczyciel angielskiego)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do Belgii okazał się wspaniałą przygodą. Zachodnia Flandria jest pełna zabytków

zapierających dech w piersiach. To jednak nie budowle a ludzie są solą tej ziemi. Otwarci, gościnni, przyjacielscy, aż żal było wracać do domu. Mam nadzieję, że będzie mi jeszcze

kiedyś dane powrócić na Flandryjskie równiny. Oczywiście bez naszych uroczych przyjaciół z Anglii wyjazd nie byłby tak udany.

(Paweł Kubica – nauczyciel historii)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wrażenia uczniów

Wyjazd do Belgii był bardzo udany i ekscytujący. Jestem pod wrażeniem miasta Kortrijk. Bardzo pozytywnie zostałam przyjęta przez moich belgijskich przyjaciół. Wycieczka do Ypres, Bruggi na bardzo długo zostaną w mojej pamięci, a specjały belgijskiej kuchni, a szczególnie czekoladę będę pamiętać do końca życia. Temat pierwszej wojny światowej był bardzo ciekawy. Dziękujemy Erasmus +.

(Weronika Celder – uczennica klasy 6a)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyjazd był bardzo udany. Kortrijk to stare pięknie miasto, które zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Fajna była szkoła i zajęcia, które tam mieliśmy. Miałem możliwość spędzenia przyjemnie czasu będąc na kolacji u rodziny belgijskiej. Dużą atrakcją była wycieczka pociągiem do Brugii. Jednak największe wrażenie zrobiło na mnie Muzeum I wojny światowej w Ypres. Lepiliśmy tam gliniane figurki upamiętniające żołnierzy poległych w czasie wojny.

Taki wyjazd to doskonała okazja aby poznać kulturę, obyczaje, tradycje innego kraju, zawrzeć nowe znajomości, czegoś się nauczyć.

(Szymon Zachłód – uczeń klasy 6a)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do Belgii bardzo mi się podobał. Nigdy nie leciałem samolotem więc lot był dla mnie dużym przeżyciem. W samej Belgii podobała mi się gościnność ludzi oraz zajęcia organizowane w trakcie pobytu. Praktycznie nie mieliśmy czasu się nudzić. W szczególności podobała mi się wizyta w muzeum I wojny światowej. W muzeum tym dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy na temat działań wojennych prowadzonych w czasach tej wojny. Chciałbym jeszcze kiedyś odwiedzić ten piękny kraj jakim jest Belgia.

(Adam Kuca – uczeń klasy 6b)

ZAPRASZAMY na wystawę zdjęć z wyjazdu zaprezentowaną na łączniku.

12.2015

W piątkowe popołudnie uczniowie klas Vb i Vc spotkali się na skype’ie by wraz ze swoimi rówieśnikami z Belgii zaśpiewać kolędę „Snow is Falling”. Obie grupy rewelacyjnie zaprezentowały swoje muzyczne zdolności. Polska grupa dodatkowo zaśpiewała polską kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Pożegnaliśmy się na czas przerwy świątecznej życząc sobie nawzajem WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 🙂

KONKURS

Zapraszamy uczniów klas V i VI na ostatni już   w tym roku kalendarzowym konkurs w ramach realizacji projektu 'Show&Tell. No More War’.

Temat    :  Przyjaźń

Forma prac dowolna, mile widziane:

prezentacje, wiersze, opowiadania

(w języku polskim lub angielskim)

zdjęcia, prace plastyczne, itp.

Termin: 15.01.2016r.

Prace prosimy oddawać nauczycielom języka angielskiego

Konkurs rozstrzygnięty:
I miejsce: Iga Żeleźniak (5c)
II miejsce: Marysia Stacha i Karolina Baron (5c)
III miejsce: Sandra Święs i Emilia Narloch (5c)

4.03.2016                                                      Skype session

Kolejny skype 🙂 Tym razem uczennice klasy Vc zaśpiewały piosenkę traktującą o wolności i równości wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry i pochodzenie. Słowa piosenki „I Wish” zespołu Lighthouse Family doskonale nawiązują do tematyki naszego projektu.

I wish I could share
All the love that’s in my heart
Remove all the bars that keep us apart
And I wish you could know how it is to be me
Then you’d see and agree that every man should be free
(Chciałbym się podzielić
Całą miłością, która jest w moim sercu
Usunąć wszystkie przeszkody, które nas dzielą
I chciałbym byś wiedział jak to jest być mną
Wtedy zrozumiesz i zgodzisz się, że każdy człowiek powinien być wolny)

Konkurs: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻALI

Uczniowie zaangażowani w projekt 'Show&Tell’ nowy rok rozpoczęli udziałem w międzyklasowym konkursie poświęconym osobom, które w swoim życiu, w okolicznościach w jakich przyszło im żyć, kierowali się dobrem i w sposób pokojowy starali się rozwiązywać konflikty czy trudne sytuacje.

Ideą konkursu jest ukazanie dzieciom prawdy, iż bohaterem może być każdy człowiek, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wykształcenia czy wieku. Za motto konkursu przyjęto słowa Ireny Sendler: „Godzi się pamiętać, że aby zło zapanowało, wystarczy, aby ludzie dobrej woli wstrzymali się od czynu”.

Co miesiąc dwóch reprezentantów z każdej klasy piątej i szóstej odpowiada na pytania dotyczące życia i tym samym postępowania poszczególnych bohaterów, które i dla współczesnego człowieka powinno być inspiracją do działania.

WYNIKI KONKURSÓW

„Godzi się pamiętać, że aby zło zapanowało, wystarczy,

aby ludzie dobrej woli wstrzymali się od czynu”.

(Irena Sendler)

ETAP I: MARTIN LUTHER KING

1

I MIEJSCE: klasa Vc

II MIEJSCE: klasa VIa i VId

III MIEJSCE: klasa Va

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie, tym razem będzie poświęcony on osobie IRENY SENDLER.

Osoby, które zgłosiły się do II etapu zapraszamy w najbliższy poniedziałek    (tj.21.03.2016r.) o godz. 9.50 do sali nr 26.

ETAP II: IRENA SENDLER

2

I MIEJSCE: klasa VIa

II MIEJSCE: klasa VIb

III MIEJSCE: nie przyznano

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie, tym razem będzie poświęcony on belgijskiemu bohaterowi – Damianowi de Veuster.

ETAP III: DAMIAN DE VUESTER

3MIEJSCE I: VIa

MIEJSCE II: Vc

MIEJSCE III: VIc

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do ostatniego już etapu, tym razem będzie on dotyczył bohatera z Wielkiej Brytanii. Szczegóły już wkrótce! 🙂

 

ETAP IV: ŚW.JERZY

Line Engraving, Magazine of Art 1879, St. George and the Dragon after the Sculpture by J. E. Boehm A.R.A

Nasi przyjaciele z Anglii zaproponowali nam swojego bohatera narodowego – św. Jerzego, który jednocześnie jest patronem Anglii. Zapraszamy do udziału w ostatnim etapie konkursu!

Pobierz materiały potrzebne do nauki :   St George’s Day

St George’s Day reading

 

 

HISTORIA W PIGUŁCE

MARTIN LUTHER KING – CYTATY

 • Mam ta­kie marze­nie, że pew­ne­go dnia czwo­ro moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wed­le ko­loru skóry, lecz wed­le ich charakterów. I ha­ve a dream that my four lit­tle chil­dren will one day li­ve in a na­tion whe­re they will not be jud­ged by the co­lor of their skin but by the con­tent of their character.
 • Mam marzenie, że pewnego dnia właśnie w Alabamie mali czarni chłopcy i czarne dziewczęta będą mogli wziąć się za ręce z małymi białymi chłopcami i białymi dziewczętami jak bracia i siostry. I have a dream that one day, right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.
 • Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.
 • Miarą człowieka nie jest zacho­wanie w chwi­lach spo­koju, lecz to, co czy­ni, gdy nad­chodzi czas próby.
 • Na­wet jeżeli nauczę tyl­ko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie.
 • Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść.
 • Nau­czy­liśmy się fru­wać niczym pta­ki na niebie, pływać jak ry­by w morzach, ale nie nau­czy­liśmy się tej pros­tej sztu­ki, by żyć ze sobą jak bracia.
 • Ten kto bier­nie ak­ceptu­je zło, jest za nie tak sa­mo od­po­wie­dzial­ny jak ten, co je popełnia.
 • Z prze­mocy nig­dy nie wy­nika nic dobrego.
 • Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych.
 • Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek, jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.

03.2016

Podczas kolejnego spotkania na skype’ie – Ala oraz Weronika (uczennice z klasy 5c i 6a) podzieliły się swoją wiedzą dotyczącą osoby M.L.Kinga. Szkoła z Belgii przedstawiła uczniów, którzy w maju wybierają się na spotkanie projektowe do Anglii.

03.2016

Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne świąteczne kartki, które wraz z życzeniami zarówno od dzieci jak i nauczycieli zostały wysłane do partnerskich szkół w Belgii i Anglii.

27.04.2016

Konkurs plastyczny zatytułowany „MÓJ DOM” rozstrzygnięty. Zwycięzcom gratulujemy!

Ideą konkursu było zaprezentowanie np. własnego pokoju, mieszkania, domu, ciekawego miejsca, które uczniowie chcieliby pokazać swoim przyjaciołom z zagranicy. Praca miała przedstawiać charakterystyczne elementy krajobrazu, miejsca, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Wyniki:

I miejsce: Hanna Zarmutek (Vc)

II miejsce: Aleksandra Jewuła (IVc)

III miejsce: Emilia Praus (Va)

Wyróżnienia:

 1. Oliwia Deptuła (IVc)
 2. Jakub Odrobiński (Va)
 3. Maria Stacha (Vc)

22.04.2016 skype session

22 kwietnia uczniowie z Belgii oraz Polski, którzy w maju wyjeżdżają do Anglii spotkali się na Skype’ie 🙂

Polscy uczniowie:

Emilka Praus, Marysia Stacha, Ala Kowalczyk, Karolinka Baron, Hania Zarmutek, Kasia Jaśnikowska, Janek Nessmann, Jakub Odrobiński

Belgijscy uczniowie:

Elise, Ella, Alix, Nicolas, Emile, Ian

PLAN WYJAZDU DO WIELKIEJ BRYTANII (16.-20.05.2016r.)

 

16.05.2016r.

poniedziałek

6.45 Wylot do Londynu (Stansted)
8.20 Przylot do Londynu (Stansted)
Zakwaterowanie w hotelu
Lunch w Szkole Godinton

http://www.godinton.kent.sch.uk

Inauguracyjne spotkanie uczestników projektu             z gospodarzami w Szkole Godinton. Integracja grup. Gry i zabawy w szkole. Zwiedzanie szkoły.
Kolacja w szkole.
17.05.2016r.

wtorek

Zajęcia w Godinton House, piknik, lunch

http://godintonhouse.co.uk/

Zajęcia w szkole
Próby przed piątkowym występem
Odwiedziny u rodzin, rodzinna kolacja.
18.05.2016r.

środa

Wyjazd do Londynu
Spacer po Londynie (Trafalgar Square, The Mall, Buckingham Palace). Lunch w St. James’ Park

https://www.royalcollection.org.uk/visit/buckinghampalace/what-to-see-and-do/changing-the-guard

Zwiedzanie Cabinet War Rooms

http://www.iwm.org.uk/visits/churchill-war-rooms

Przejazd metrem do Covent Garden

https://www.coventgarden.london

Obiad, zakup pamiątek
19.05.2016r.

czwartek

Przejazd do Dover Castle

http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/dover-castle/

Zwiedzanie wystawy Operation Dynamo
Lunch w Dover Castle
Pobyt w Canterbury, zwiedzanie miasta, zakup pamiątek
20.05.2016r.

piątek

Końcowa akademia w Godinton School
Pożegnalne przyjęcie.
18.00 Wylot z Londynu
21.25 Przylot do Krakowa (Balice)
ok.23.00-00.00 Przyjazd do Tychów

 

Londyn

Stolica Wielkiej Brytanii położona na Tamizą, skupiająca około 12,5 mln mieszkańców. Najstarsze ślady osadnictwa są datowane na rok 43 n.e. kiedy to Brytanię inwazji dokonały wojska rzymskiego cesarza Klaudiusza. Miasto o bogatej historii i różnorodnej tradycji, stolica ogromnego imperium kolonialnego. Miasto, które do dziś zapiera dech w piersiach bogactwem swych zabytków. O to niektóre z nich:

Trafalgar Square plac w centralnym Londynie upamiętniający zwycięstwo floty brytyjski na flotą francuską w 1805 roku pod Trafalgarem.

The Mall reprezentacyjna droga łącząca pałac Buckingham Palace z Trafalgar Square.

Buckingham Palace największy na świecie pałac królewski, który od 1837 roku pełni funkcję oficjalnej siedziby monarszej. Jedna z pereł architektury późnego baroku. Zbudowany w 1703 roku jako rezydencja miejska dla księcia Buckingham.

St. James’ Park czyli park Św Jakuba, jeden z największych parków Londynu. Położony na wschód od Pałacu Buckingham.

Cabinet War Rooms podziemny schron premiera rządu Jego Królewskiej Mości Winstona Churchilla z czasów II Wojny Światowej zamieniony obecnie na muzeum.

Covent Garden dzielnica Londynu znana ze spotkań artystów, cyrkowców, muzyków i osób związanych ze sztuką. Dawniej znajdował się tutaj klasztor (konwent – ang. convent – Covent).

Dover Castle XII-wieczny zamek w Dover, w południowo-wschodniej Anglii, położony na wzgórzu dominującym nad miastem i portem. Zamek ulokowany został na strategicznej pozycji, strzegącej najkrótszej drogi morskiej prowadzącej z Wielkiej Brytanii na kontynent.

Cauntenbury miasto w hrabstwie Kent, będące siedzibą arcybiskupstwa. Najważniejsze arcybiskupstwo dla anglikańskiego Kościoła Anglii.

DZIEŃ PIERWSZY 16.05.2016

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. O godzinie 3.00 spotkaliśmy się na parkingu przed szkołą by wspólnie wyruszyć do Wielkiej Brytanii. Londyn przywitał nas słoneczną pogodą. Z lotniska udaliśmy się do szkoły w Ashford gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci. Gospodarze przygotowali dla nas szereg zabaw integracyjnych oraz typowe brytyjskie potrawy. Wspólnie z przyjaciółmi z Anglii oraz Belgii spędziliśmy przyjemnie czas. Pełni emocji oraz pozytywnych wrażeń powróciliśmy do hotelu by odpocząć przed kolejnym emocjonującym dniem.

DZIEŃ DRUGI 17.05.2016

Dzisiaj odwiedziliśmy piękną angielską posiadłość Godinton House. Wysłuchaliśmy intrygującej historii o jej właścicielach i czasach w których żyli.Podziwialiśmy piękno ogrodów i parku otaczającego ponad 600-letni dworek.Zachwyciła nas różnorodność kwiatów i drzew, soczysta zieleń i towarzyszący wszędzie śpiew ptaków.Przekonaliśmy się, że są jeszcze miejsca na świecie, gdzie czas płynie nieśpiesznie w bliskości z naturą.Po powrocie do szkoły uczestniczyliśmy w warsztatach fotograficznych, podczas których mogliśmy poddać obróbce zrobione wcześniej zdjęcia.Efekty naszej pracy będzie można oglądać już wkrótce. Kolejnym, wyczekiwanym wydarzeniem dzisiejszego dnia była kolacja u rodzin uczniów szkoły Godinton. Smakowaliśmy tradycyjnych potraw, poznawaliśmy zwyczaje gospodarzy i oczywiście szlifowaliśmy nasz angielski. Pełni wrażeń powróciliśmy do hotelu i wymieniliśmy się nowymi doświadczeniami.Dzień drugi z pewnością możemy zaliczyć do bardzo atrakcyjnych.

DZIEŃ TRZECI 18.05.2016

Dzień trzeci przywitał nas iście angielską pogodą. Jednakże deszcz nie przeszkodził nam w wyprawie do stolicy Wielkiej Brytanii. Widok Królowej Elżbiety II, przejeżdżającej tuż obok nas w swojej złotej karecie, z pewnością zrekompensował nam chwilowy brak słonecznej pogody. W dalszej części zwiedzania nie rozstawaliśmy się z kurtkami przeciwdeszczowymi i parasolami. To jednak nie przeszkodziło nam w zobaczeniu miejsc, o których słyszeliśmy tylko z książek tj. Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 10 Downing Street, Covent Garden. Interesującym punktem dnia była wizyta w Churchill War Rooms, kwaterze brytyjskiego premiera podczas II wojny światowej. Niewątpliwie spełnieniem marzeń dzieci było zrobienie sobie zdjęcia na tle Big Bena i Parlamentu. Dzień zakończył się szczęśliwym powrotem szczęśliwych dzieci do Ashford.

DZIEŃ CZWARTY 19.05.2016

……..był połączeniem przyjemnego z pożytecznym, tzn. realizacją założeń projektowych w terenie.:-) Wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Anglii i Belgii wybraliśmy się do Dover, by tam uczestniczyć w zwiedzaniu zamkowych podziemi. Miejsce naszej wizyty nie było przypadkowe ponieważ było powiązane z tematem naszego projektu: „No More War” (Nigdy więcej wojen). To właśnie tam, przemierzając podziemne tunele, mogliśmy przenieść się w czasie do roku 1940, kiedy to miała miejsce ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego i wojsk francuskich, znana pod kryptonimem „Dynamo”. Za pomocą efektów specjalnych, projekcji multimedialnych oraz oryginalnej ścieżki filmowej uczestnicy zwiedzania mogli zobaczyć jak dramatyczną formę przybrała owa operacja, dzięki której ocalonych zostało tysiące ludzkich istnień.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilka chwil w urokliwym miasteczku Canterbury. Dzień ten zakończyliśmy wspólnym pożegnalnym posiłkiem w Ashford.

DZIEŃ PIATY 20.05.2016

Ostatni dzień uświetniła uroczysta akademia, w której brali udział uczniowie trzech partnerskich szkół. Przybyli goście, wraz z burmistrzem Ashford oraz przedstawicielami rady rodziców, mieli okazję wysłuchać wierszy napisanych przez uczestników projektu, piosenek traktujących o pokoju oraz podziwiać występy taneczne dzieci. Nasza szkoła zdobyła gromkie oklaski za perfekcyjne wykonanie poloneza. Po części oficjalnej przybyli goście wraz z dziećmi zostali zaproszeni na poczęstunek, który miał miejsce w przyszkolnym ogrodzie. Pełni wrażeń i bogaci w nowe przeżycia pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami oraz przyjaciółmi z Belgii i udaliśmy się w drogę powrotną zostawiając za sobą wspaniały czas, cudownych ludzi oraz miejsca, które już na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

15.06.2016

W Domu Kultury Tęcza została wystawiona tablica informacyjna promująca dotychczasowe działania projektu 'Show&Tell’.

9,13.06.2016

W dniach 9 oraz 13 czerwca uczniowie klas V i VI wzięli udział w wycieczce do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wyjazd ten był nagrodą dla tych uczniów, którzy w przeciągu dwóch ostatnich lat aktywnie włączyli się w realizację projektu Show&Tell. No More War w ramach Programu Erasmus+. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, uczniowie zostali przeniesieni w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Zaprezentowanie materiałów historycznych w sposób nowoczesny, kompleksowy i interesujący bardzo przypadło naszym uczniom do gustu. Uczniowie wzięli również udział w lekcji muzealnej dotyczącej życia codziennego w śląskich miastach na początku XXw.