Pedagog

POMOCY I WSPARCIA PEDAGOGICZNEGO W NASZEJ SZKOLE

UDZIELĄ CI :

 PSYCHOLOG, PEDAGOG 

TUTAJ ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Uczniu,

Jeśli Cię coś niepokoi, dzieje Ci się krzywda, czujesz się niepewnie w gronie rówieśników, chcesz porozmawiać – zapraszamy Cię!

Rodzicu,

przyjdź do nas,jeśli oczekujesz pomocy, bo chcesz lepiej wpływać na rozwój swojego dziecka :

  • Rozmawiać
  • Pobudzać jego zainteresowania otaczającym światem
 • Ułatwić nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
 • Zachęcić do podejmowania twórczości plastycznej
 • Kształcić umiejętność dowolnego skupiania uwagi, ucząc cierpliwości i wytrwałości
 • Rozwijać poczucie własnej wartości
 • Zmniejszać napięcie, lęk, niepewność
 • Wprowadzać zasady, ustalać granice, być stanowczym i konsekwentnym w kontakcie z dzieckiem
 • Stymulować rozwój mowy, zapobiegać nieprawidłowościom

Pedagog szkolny i psycholog wspiera w działaniach wychowawczych rodziców,

uczniów i nauczycieli.

Wspólnie z pedagogiem możecie Państwo pomóc własnym dzieciom. Obecnie priorytetem pracy Szkoły jest podjęcie działań celem zapewnienia dostatecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE

DRODZY RODZICE

Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym do zdobywania przez dziecko wiedzy na kolejnych etapach edukacji. Niektórzy uczniowie pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, sprawnego wzroku
i słuchu, znacznego wysiłku własnego, rodziców i nauczycieli mają poważne kłopoty z opanowaniem tych umiejętności.

            Jeżeli jesteście zaniepokojeni tym, że Wasze dziecko ma kłopoty z poprawną pisownią, popełnia wiele różnorodnych błędów, nie zarzucajcie mu lenistwa czy złej woli – POMÓŻCIE MU! Wasze dziecko może należy do grupy uczniów o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). W takiej sytuacji RODZICU!!!

1.Porozmawiaj o problemie z nauczycielem j. polskiego lub matematyki ( w przypadku trudności z liczeniem).

2.Zasięgnij porady pedagoga lub psychologa szkolnego.

3.Zgłoś się do PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – tam specjaliści zdiagnozują problem Twojego dziecka.

             Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy. Rodziców zapraszamy do umówienia się przez dziennik elektroniczny.