Kontakt


 Dyrektor
      ELŻBIETA GOLIŃSKA

Wicedyrektor
      BOŻENA BARANIEC

Wicedyrektor
      BOŻENA SACZEK

Adres
      43-100 Tychy,
      ul.Fitelberga 8

Strona WWW https://www.sp18.tychy.net.pl
Adres e-mail sp18@oswiata.tychy.pl

Telefon 32 227 34 85
Fax 32 326 55 34