Kontakt


 Dyrektor
      ELŻBIETA GOLIŃSKA

Wicedyrektor
      BOŻENA BARANIEC

Wicedyrektor
      BOŻENA SACZEK

Adres
      43-100 Tychy,
      ul.Fitelberga 8

Strona WWW        https://www.sp18.tychy.net.pl

Adres e-mail           sp18@oswiata.tychy.pl

Fb                              https://www.facebook.com/sp18tychy

Telefon                     32 227 34 85,  

                                  605 301 802

Fax                            32 326 55 34