Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PO KSIĄŻKI,
PO WIEDZĘ,
NA ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE,
PO NOWE ZAINTERESOWANIA,
PO COŚ, CZEGO MOŻE JESZCZE NIE ODKRYŁEŚ…..

Imprezy cykliczne:

  • Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych
  • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
  • Spotkanie z przedstawicielami tyskiego hospicjum
  • Spotkania z pisarzami dla dzieci
  • Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
  • Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej dla uczniów SP 18
  • Prowadzenie zajęć dla dzieci z przedszkola nr 18 i 19
  • Prowadzenie Koła Miłośników Literatury i Sztuki oraz koła dziennikarskiego
  • Prowadzenie zajęć w ICIM
  • Organizowanie wycieczek do: Radia Katowice, Telewizji Katowice, Biblioteki Śląskiej, Teatru Małego

Ilość dostępnych książek – 8064.
Prenumerata – 11 tytułów dla dzieci i nauczycieli.
Zapraszamy do biblioteki i czytelni w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 17.00
WTOREK 7.00 – 16.00
ŚRODA 7.00 – 16.00
CZWARTEK 7.00 – 16.00
PIĄTEK 8.00 – 17.00

W  roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Otrzymaliśmy 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu zakupiliśmy 896 książek do biblioteki szkolnej. O trafności zakupu świadczy znaczny wzrost czytelnictwa wśród uczniów.
biblio

Rok szkolny 2015/2016 w wielu szkołach podstawowych w Polsce upływał przy realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Za pieniądze z Programu biblioteka szkolna zakupiła książki, które nie są podręcznikami.
Realizując poszczególne wytyczne programu nauczyciele szkoły we współpracy z bibliotekarzami zaplanowali wiele inicjatyw promujących czytelnictwo, które rozwiną kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania, a także wyrobią i pogłębią u uczniów nawyk czytania.
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach i pozostałymi szkołami uczestniczącymi w programie informacje o organizowanych imprezach czytelniczych będą publikowane na stronach internetowych wymienionych placówek.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI  pdf szablon

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI

Kącik internetowy stanowi ważny element w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Umożliwia rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów i nauczycieli. Daje możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych.