RODO

 

     1.  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 

     2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

      3. KLAUZULA INFORMACYJNA – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA