Rada Rodziców

radaPrzewodnicząca  – ANITA SKAPCZYK
z-ca przewodniczącej  – JAROSŁAW WESOŁOWSKI
sekretarz  – MAGDALENA MAJEWSKA

       komisja rewizyjna  –
ANNA ŁUCZAK
MAŁGORZAT KRÓL
KATARZYNA PACANOWSKA
księgowa – AGATA ŁAZARCZYK

 

Dowolnych wpłaty na rzecz Rady Rodziców
można dokonać na konto nr

przelew

ZMIANA NUMERU KONTA:

96 8435 0004 0000 0019 8563 0001

71 8435 0004 0000 0000 5874 0001

               RADA RODZICÓW PRZY SP 18 TYCHY
UL.FITELBERGA 8

       Tytuł przelewu: na rzecz Rady Rodziców SP 18