Rada Rodziców

rada

2023/2024

Przewodnicząca  –  
                    ANITA SKAPCZYK
z-ca przewodniczącej  –          
                   JAROSŁAW WESOŁOWSKI
sekretarz  –
A
komisja rewizyjna  –
                    ANNA ŁUCZAK
                    MAŁGORZATA KRÓL
                    KATARZYNA PACANOWSKA
księgowa –               
                    AGATA ŁAZARCZYK

Dowolnych wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonać na konto nr

przelew

ZMIANA NUMERU KONTA:

96 8435 0004 0000 0019 8563 0001

71 8435 0004 0000 0000 5874 0001

 

                         odbiorca       :        RADA RODZICÓW PRZY SP 18 TYCHY  

                                                            UL.FITELBERGA 8

             tytuł przelewu        :        IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA (nie rodzica !!!)/

                                                            / KLASA Xx / na rzecz RR SP 18