Rada Rodziców

radaPrzewodnicząca  – ANITA SKAPCZYK
z-ca przewodniczącej  – ANNA ŻÓŁTASZEK
sekretarz  – NATALIA OLSZAK
członek  – ANNA ZARMUTEK
komisja rewizyjna  – NYCZ KATARZYNA
                                       – ANNA KUROWSKA
księgowa – AGATA ŁAZARCZYK

 

Dowolnych wpłaty na rzecz Rady Rodziców
można dokonać na konto nr

przelew

71 8435 0004 0000 0000 5874 0001

               RADA RODZICÓW PRZY SP 18 TYCHY
UL.FITELBERGA 8

       Tytuł przelewu: na rzecz Rady Rodziców SP 18