Rada Rodziców

Rada RodzicówPrzewodnicząca  – ANITA SKAPCZYK
z-ca przewodniczącej  – ANNA ŻÓŁTASZEK
sekretarz  – NATALIA OLSZAK
członek  – AGNIESZKA GAWLICZEK

komisja rewizyjna  –  KATARZYNA PACANOWSKA
księgowa – AGATA ŁAZARCZYK

 

Dowolnych wpłaty na rzecz Rady Rodziców
można dokonać na konto nr

Rada Rodziców

71 8435 0004 0000 0000 5874 0001

               RADA RODZICÓW PRZY SP 18 TYCHY
UL.FITELBERGA 8

       Tytuł przelewu: na rzecz Rady Rodziców SP 18