Rada Rodziców

radaPrzewodnicząca  – ANITA SKAPCZYK
z-ca przewodniczącej  – JAROSŁAW WESOŁOWSKI
sekretarz  – MAGDALENA MAJEWSKA

       komisja rewizyjna  –
NATALIA OLSZAK
MAŁGORZAT KRÓL
KATARZYNA PACANOWSKA
księgowa – AGATA ŁAZARCZYK

 

Dowolnych wpłaty na rzecz Rady Rodziców
można dokonać na konto nr

przelew

71 8435 0004 0000 0000 5874 0001

               RADA RODZICÓW PRZY SP 18 TYCHY
UL.FITELBERGA 8

       Tytuł przelewu: na rzecz Rady Rodziców SP 18