Dokumenty

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

       INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA 2019/2020

       ROSZCZENIE Z UBEZPIECZENIA

       UMOWA – STOŁÓWKA 2019/2020

      KARTA DO ŚWIETLICY

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI POSTĘPOWANIA W SZKOLE

   SAMOBÓJSTWO

  USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI

ZASADY PRACY SZKOŁY W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA    czytaj