Dokumenty

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

       INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA 2018/2019

       ROSZCZENIE Z UBEZPIECZENIA

       UMOWA – STOŁÓWKA 2018/2019

      KARTA DO ŚWIETLICY

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI POSTĘPOWANIA W SZKOLE

   SAMOBÓJSTWO

  USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI