Dokumenty

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 1

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 2

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY załącznik

       INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA 2021/2022

       UMOWA NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW 2021/2022

      KARTA DO ŚWIETLICY

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI POSTĘPOWANIA W SZKOLE

   SAMOBÓJSTWO

  USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI

   RELIGIA – REZYGNACJA

 

ZASADY PRACY SZKOŁY W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA    czytaj