Dokumenty

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 1

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 2

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY załącznik – propozycje lekcji wychowawczych

       INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA 2023/2024

       UMOWA NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW 2023/2024

      KARTA DO ŚWIETLICY

      e-LEGITYMACJA

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI POSTĘPOWANIA W SZKOLE

   SAMOBÓJSTWO

  USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI

   RELIGIA – REZYGNACJA

 

ZASADY PRACY SZKOŁY W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA    czytaj