Dokumenty

     PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 1

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY część 2

    PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY załącznik

       INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIA 2020/2021

       UMOWA – STOŁÓWKA 2020/2021

      KARTA DO ŚWIETLICY

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI POSTĘPOWANIA W SZKOLE

   SAMOBÓJSTWO

  USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI

ZASADY PRACY SZKOŁY W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA    czytaj