SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny  2022/2023

Przewodnicząca – ZUZANNA ZAMASZ

Członkowie :

NATASZA MARSZAŁEK

JAN SZYBURSKI

OSKAR URBANOWICZ

 

Opiekun: OKTAWIA NORAS

                   Opiekun wolontariatu: AGNIESZKA GASZKA, DOMINIK DUPLICKI,

samorzad_zebranie

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

  PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2022/2023

WOLONTARIAT

Szkoła Podstawowa nr 18 podejmuje działania w zakresie wolontariatu. Koordynacją tych działań zajmuje się Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Agnieszki Gaszki i ojca Salomona oraz innych zaangażowanych nauczycieli . Głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, ukazywanie obrazu współczesnego świata z takimi problemami jak: wojna, głód, brak wody, niewola, choroby. Uczniowie mają też możliwość zapoznania się z ideą wolontariatu i podejmowania działań pomocowych na rzecz osób chorych ,niepełnosprawnych, samotnych. Dotychczas nasza szkoła nawiązała współpracę z następującymi instytucjami :Stowarzyszenie ,, Wiosna” (Szlachetna Paczka),Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci – Świetlikowo, Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach, Fundacja Misyjna Salvatti , Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.