erasmus+

ZAPRASZAMY NA FB.

TAM ZNAJDZIESZ BIEŻĄCE RELACJE NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS +.

https://liblink.pl/itfUN9SPPO

     ZAPRASZAMY NA FB

    CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

https://www.facebook.com/groups/SP18TychyCMI/