Konsultacje

Zapraszamy rodziców uczniów klas III i VI na zebrania  klasowe
w dniu 23.02.2017 r. o godz. 17.00.
Zebrania związane są z planem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Zapraszamy rodziców na spotkania klasowe:

16.09.2016 kl.I a, I b
godz. 16.30 spotkanie z psychologiem ,
godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami klas

22.09.2016 kl.II-VI godz. 17.00

Zebranie przedstawicieli rad oddziałowych
22.09.2016 – świetlica szkoły godz. 18.00