Konsultacje

KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

5,6 października;

3,4 listopada;

7,8 grudnia;

4,5 styczna;

1,2 marca;

5,6 kwietnia;

10,11 maja;

7,8 czerwca;

Harmonogram szczegółowy będzie podawany przez dziennik Librus.