Warunki lokalowe

Mocne strony Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły:

dwuzmianowość,
bardzo dobre warunki lokalowe (jasne, przestronne korytarze, szeroki trakt komunikacyjny i jasne sale lekcyjne);
duża ilość sal lekcyjnych;
nowa pracownia komputerowa z 24 stanowiskami komputerowymi, wyposażenie klas w tablice multimedialne oraz rzutniki;
biblioteka i pracownia multimedialna ICIM dostosowana do zainteresowań i potrzeb uczniów z telewizorem, projektorem multimedialnym;
wyremontowana, zmodernizowana duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastycznej dla kl. I-III
wyremontowane, dostosowane do potrzeb nowoczesnej szkoły szatnie przy sali gimnastycznej z toaletami, wyposażenie szatni w nowe ławko- wieszaki, prysznice przy sali gimnastycznej;
wyremontowane szatnie dla uczniów, nowe szafki ubraniowe dla uczniów dostosowanych do pozostawienia podręczników w szkole;
kuchnia szkolna dbająca o uczniów, przestronna stołówka – smaczne i zdrowe obiady dla dzieci (udział w programach zdrowego żywienia: „Owoce w szkole”, „Mleko dla Szkół”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”),
dobre warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo uczniom (zmodernizowane wyjścia ewakuacyjne ze szkoły, dostosowanie i zmodernizowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do szkoły;
montaż dodatkowych zabezpieczeń na klatkach schodowych- siatki zabezpieczające schody;
monitoring wizyjny wewnątrz i zewnątrz szkoły;
instalacja alarmowa;
odgrodzenie i zabezpieczenie otoczenia szkoły – nowe ogrodzenie oraz bramy wjazdowe;
dostosowane, estetycznie wypuzlowane, oddzielone i bezpieczne place zabaw dla dzieci;
kolorowy plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci młodszych;
dobra bezpieczna, nowa droga przeciwpożarowa, zabezpieczona przed wyjściem dzieci na ulicę (zatoczka);
estetyczny, przystosowany do potrzeb uczniów sklepik szkolny umożliwiający uczniom zakup zdrowego, świeżego pożywienia;
wykorzystanie pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych do realizacji programów unijnych rozwijających i wspierających zainteresowania uczniów- wzbogacenie bazy szkoły w pomoce edukacyjne: („Szkoła szans”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”);
nowoczesne zaplecze sanitarne (toalety z podziałem na każdym piętrze i w każdym skrzydle szkoły);
zmiana zagospodarowania przestrzennego powierzchni szkoły, nowa lokalizacja administracji szkoły, dostosowanie pomieszczeń administracyjno- obsługowych do nowoczesnej i sprawnej obsługi;
wyposażenie pomieszczeń administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych w meble, a także w zaplecza socjalne;
usytuowanie szkoły w pasie zieleni- wykorzystanie lokalizacji do lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowych, zawodów sportowych (Dzień Sportu, Dzień Dziecka), lekcji przyrody, zajęć świetlicowych, imprez środowiskowych;
usytuowanie szkoły w pobliżu placówek oświatowych i Urzędu Miasta- współpraca w zakresie wzajemnych działań i przedsięwzięć (uroczystości, imprezy szkolne, działania wspierające: Przedszkole nr 18, Żłobek, Zespół Szkół Specjalnych nr 8, Zespół Szkół Muzycznych, SP-36, G-11, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 1, Urząd Miasta („Skupmy się na problemie”, „Zdrowe Tychy”).