ZASADY PRACY SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Przypominamy o zasadach pracy szkoły i kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Proszę codzienne logować się na dziennik elektroniczny.
Szkoła prowadzi zdalne nauczanie od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia, przedłużone do dnia 26 maja,  następnie do 7 czerwca.. a potem do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego.

Od dnia 2 czerwca w szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, opiekuńcze i konsultacje dla klas 8, zgodnie z wnioskami rodziców.

Nowe zasady pracy obowiązują do dnia ich odwołania.

Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wysyłają informacje o sposobach realizacji programu nauczania.
Proszę zapoznawać się z wiadomościami na stronie internetowej.
Wszyscy nauczyciele, sekretariat, dyrekcja są do dyspozycji poprzez dziennik elektroniczny i pocztę elektroniczną

CZYTAJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SP 18 W TYCHACH W OKRESIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19 – czytaj

WNIOSEK O WZNOWIENIE REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 – czytaj

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 – czytaj

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII PRZED EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM,  – czytaj

ZASADY PRACY SZKOŁY I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  czytaj

ZASADY OCENIANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH czytaj

LIBRUS – KONTO UCZNIAczytaj

REGULAMIN ZAJĘĆ ON-LINEczytaj

1 kwietnia ruszył program “zdalna szkoła”. Grant w wysokości blisko 100 tysięcy złotych został przyznany gminie Tychy w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.W ramach projektu  każda gmina i powiat mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Kupiony sprzęt jest użyczany uczniom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup 13 tabletów. Uczy się u nas 624 uczniów z 76 nauczycielami.

Głównym celem programu jest zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, jako narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Model pracy zdalnej z uczniami

Praca zdalna z uczniami obejmuje nie tylko proces edukacyjny, ale też wsparcie uczniów. Planujemy zatem przestrzeń do kontaktu wychowawcy z klasą, a także z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  Należy również pomyśleć o systemowych rozwiązaniach – pracy w dzienniku Librus, która właściwie wdrożona daje wiele możliwości, zapewnia bezpieczeństwo. Warto wykorzystać jest to, co jest w zasięgu możliwości.

W naszej szkole wykorzystujemy do pracy zdalnej:

  • Wykorzystanie gotowych materiałów z sieci – www.gov.pl/zdalnelekcje, epodreczniki.pl lub www.lekcjewsieci.pl, www.otwartezasoby.pl, zasobów z blogów nauczycielskich i grup edukacyjnych  na Facebooku.
  • Praca w chmurze  – to rozwiązanie bardziej systemowe pozwalające tworzyć klasy w chmurze, gromadzić materiały w jednym miejscu, pozyskiwać i dawać informację zwrotną, prowadzić videokonferencje (np.Office 365)  Rozwiązanie systemowe najbardziej optymalne i bezpieczne.
  • Wykorzystanie dziennika elektronicznego Librus i poczty elektronicznej do informowania oraz przesyłania zadań. Daje najwięcej możliwości nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale także administracyjnym.
  • Wideokonferencje z uczniami do kontaktu, rozmów, wsparcia, a także prowadzenia lekcji (głównie komunikator zoom.us ). Dobra praktyka to spotkanie przynajmniej raz w tygodniu.
  • Webinar – lekcja na żywo lub nagrana dla uczniów. Pozwala na spotkanie w rzeczywistym czasie lub na wielokrotne odtwarzanie materiału przez uczniów. To interaktywna forma, dzięki której uczeń nie zostaje sam z zadaniami, a ma za przewodnika swojego nauczyciela, który nagrał swoją wypowiedź (można wykorzystać na przykład Clickmeeting).
  • Tworzenie podcastów – lekcji dla uczniów – to propozycja dla nauczycieli, którzy nie czują się swobodnie w pracy z kamerą. Dzięki programom do nagrywania podcastów można przygotować całą lekcję, zadania, a nawet słowa wsparcia dla uczniów. Co ważne, podcast można odsłuchać wielokrotnie, w dowolnym czasie (można wykorzystać na przykład Audacity lub Free Audio Editor).
  • Wykorzystanie komunikatorów lub grup w mediach społecznościowych – do kontaktu i współpracy.
  • Tworzenie bloga – do gromadzenia własnych treści edukacyjnych: postów, zadań, podcastów, nagrań lekcji (można wykorzystać na przykład wordpress.com lub blogspot.com).
  • Wykorzystanie tablic interaktywnych – do gromadzenia treści edukacyjnych nauczyciela oraz uczniów (można skorzystać z Trello lub Padleta).
  • Dyżur dla uczniów – do rozmów i konsultacji, a także odpowiadania na wiadomości. Każdy nauczyciel określa konkretny czas kiedy jest dostępny dla swoich uczniów, a także kanały komunikacji.