WESOŁE KANAPKI

W ramach działań propagujących programy ZDROWE TYCHY i SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE biblioteka zorganizowała zajęcia otwarte dla dzieci z przedszkola nr 18 w Tychach. Spotkanie rozpoczęło się w bibliotece od wysłuchania opowiadania Czesława Janczarskiego „Nowi przyjaciele Misia Usztka. Zaproszenie na obiad” oraz rozmowy na temat zasad zdrowego żywienia. Małe przedszkolaki zapoznały się ze strukturą nowej piramidy żywieniowej i propozycjami aktywnego trybu życia. Zajęcia dostarczyły zabawnych wrażeń i zakończyły się degustacją sałatki owocowej wykonanej przez dzieci.

5 stycznia 2016