TEROZKI SE POGODOMY

10 kwietnia 2018 r w  Muzeum Miejskim odbyła się XXII-ga edycja konkursu gwary „Terozki se pogodomy”. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy V b- Oliwia Glinkau. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i podtrzymywanie gwary śląskiej. Oliwka zaprezentowała tekst pt. ” Szkolorze i reformy”, opowiedziała  w nim o szkole dawniej i dziś… „Słyszałach, że piyrwyj to tam niy było żodnych komedyjow we szkole. Szkolorze brali tabulka, rysik, szmatka do ściyranio i wszyscy nauczyli się czytać, pisać i rachować. A komu to ciynżko do łeba właziło, to już rechtor wiedzioł, wiela razy po paluchach mu przejechać, a w doma jeszcze mamulka poprawili”. Poziom konkursu był bardzo wysoki, jury  po długich obradach, postanowiło wyróżnić piękną prezentację tekstu naszej zdolnej uczennicy. Uczennicę przygotowała Pani Ewa Mateja.

13 kwietnia 2018