SILESIA INCOGNITA

„Silesia Incognita” – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

W piątek 6 kwietnia Karolina Baron i Marysia Stacha wzięły udział w finale III edycji konkursu Silesia Incognita, którego organizatorami są Muzeum Miejskie w Tychach oraz Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach. Konkurs Honorowym Patronatem objął poseł Parlamentu Europejskiego VIII kadencji – Marek Plura.
W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przygotowywali prezentację multimedialną poświęconą wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska. Spośród nadesłanych 96 prac jury zakwalifikowało 30. Tym sposobem uczennice z naszej szkoły reprezentowały Tychy i razem z drużynami z Bierunia, Bojszów, Bytomia, Czechowic-Dziedzic, Gliwic, Imielina, Kobióra, Lysek, Katowic, Mysłowic, Rudzicy i Studzienic przystąpiły do drugiego etapu konkursu, w czasie którego ocenie podlegała wiedza uczestników.
Karolina i Marysia zakwalifikowały się do ścisłego finału wraz z drużynami z Bytomia, Szopienic, Mysłowic, Bierunia i Bojszów. Po serii różnych pytań, o wyjazd do Brukseli walczyli bytomianie, szopieniczanie, tyszanie i bojszowianie, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów. Ostatecznie dziewczynki zdobyły 4 miejsce. Wykazały się ogromną wiedzą na temat historii regionu. Gratulujemy i podziwiamy! Uczennice przygotowała Pani Magdalena Kaczmarczyk.

9 kwietnia 2018