PRAKTYKI STUDENCKIE

Nasza szkoła jest placówką chętnie udostępniającą swe podwoje studentom w ramach praktyk. Tym razem gościliśmy Panią Aldonę, studentkę  kierunku pedagogicznego o specjalności: Terapia pedagogiczna i socjoterapia. Przygotowała zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność ucznia, ale nacisk położyła na pracę zespołową, która nie jest mocną stroną uczniów uzdolnionych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, potrafili dobrać się w grupy oparte na koleżeństwie. Sami przygotowali salę, rozdzielili materiały.  Wykonywali drzewa magnolii wg określonego w scenariuszu schematu, przy wiosennym podkładzie muzycznym. Wystawa i analiza prac pokazała im różnorodność charakterów, sposoby porozumiewania się,możliwości akceptacji w grupie. Niektóre grupy dokonały ewaluacji (zmiana osób, zmiana techniki ) i wykonały kolejną pracę. Wszystkie projekty zostały wyeksponowane i nagrodzone.

24 marca 2018