SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Straż miejska  ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy. Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Straż miejska informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Poza tym konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy. W dniach 26 i 27 marca br. klasy trzecie gościły funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy opowiedzieli  „czym zajmuje się Straż Miejska?”. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z umundurowaniem i ekwipunkiem Straży Miejskiej. Każdy mógł przymierzyć poszczególne części garderoby oraz zapoznać się z przedmiotami, których na co dzień używają funkcjonariusze Straży Miejskiej.

 

27 marca 2018