KANGUR MATEMATYCZNY

W dniu 15.03.2018 odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Do konkursu przystąpiło 81 uczniów z klas II – VII. Przez ponad godzinę uczniowie zmagali się z ciekawymi zadaniami. Uczniowie musieli wykazać się sprytem oraz logicznym myśleniem. Po rozwiązaniu zadań każdy uczestnik konkursu otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu.

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.W tym roku do konkursu zapisano 6 102 509 uczniów z całego świata w tym 379 471 z Polski.

Co roku organizatorzy przygotowują małe nagrody dla KAŻDEGO uczestnika.  W tym roku są to zabawki logiczne z drutu (uczeń może wybrać sobie jedną z 5 zagadek). Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

Do Zakopanego przyjechały  grupy laureatów konkursu z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier; młodzież polska z Białorusi, Litwy, Ukrainy i oczywiście uczniowie polscy. Na zasadzie wzajemności uczniowie polscy byli zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, Ukrainę i na Węgry.

 

15 marca 2018