FORUM DLA RODZICÓW

W ramach zajęć Zdrowo jem…grupa uczniów odbyła niezłą powtórkę wiadomości, które posiada i które realizuje w ramach innych programów prozdrowotnych. Pod opieką i kierunkiem nauczyciela na zajęciach informatycznych wyszukiwała na portalach wiadomości o zdrowym odżywianiu dzieci i młodzieży, szukała zdrowych przepisów na smaczne potrawy oraz zasad zdrowego odżywiania. Nie są to dla dzieci wiadomości nowe, zajęcia traktowałam jako utrwalające, zadaniem było przygotować folder dla rodziców propagujący nasz program. Ułożony folder został wydrukowany i przekazany nauczycielom i rodzicom. Podczas comiesięcznych spotkań – konsultacji  nauczyciele przeprowadzili prelekcje na tematy zawarte w ulotce:

  • nowa piramida żywieniowa
  • przypomnienie wszystkich programów prozdrowotnych realizowanych w naszej szkole
  • żelazny zestaw sos – produkty spożywcze
  • podstawowe zasady odżywiania
  • zabawy z jedzeniem
  • pięć podstawowych grup produktów

Materiały propagandowe zawarte w ulotkach zostały również umieszczone na tablicach  informacyjnych w świetlicy oraz na terenie szkoły. Oddźwięk rodziców był bardzo pozytywny, rozmawiali o trudnościach we wdrażaniu zdrowej żywności w domowe menu, o braku czasu i niechęci dzieci do zmiany nawyków rodziców. Żaden temat nie był dla nich nowy, byli zaskoczeni ilością programów propagujących zdrowe żywienie realizowanych w szkole. Ale zawsze widać ich pomoc i pracę w prozdrowotnych projektach. Przed spotkaniami uczniowie przygotowali owocowo-warzywne szaszłyki, którymi częstowali wchodzących do szkoły rodziców. Zajęcia prowadziła Bożna Saczek.

15 marca 2018