JAN PAWEŁ  II  PAPIEŻ  KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT

Sto lat temu 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła. Późniejszy Papież Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych biskupów Rzymu w dziejach papiestwa oraz jednym z największych autorytetów moralnych przełomu XX i XXI wieku. Jego siła tkwiła w osobistym świadectwie : doświadczeniach wojennych , trudzie pielgrzyma , oraz determinacji w zmaganiu się z chorobami i wiekiem. Dzięki mediom Jan Paweł II stał się jednym z najbardziej znanych ludzi. Swoimi  słowami i sposobem traktowania człowieka Jan Paweł pokazał, jak żyć Ewangelią.

Z okazji kolejnego Dnia Papieskiego  nasi uczniowie wykonali prace plastyczne, przedstawiające postać Papieża Polaka.

5 listopada 2020