ZMIANA ORGANIZACJI NAUCZANIA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378) zarządza się, co następuje: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, 1830, 1859 i1870) wprowadza się następujące zmiany:

 Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1-8 będą odbywały się przy pomocy metod  i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.

                                                                                             W sprawie ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO czytaj tutaj.

6 listopada 2020