19 dni przeciwko przemocy

Każdego roku w dniach 1-19 listopada Miasto Tychy wraz z organizacjami i placówkami pracującymi z dziećmi
i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 DNI przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
Działanie to wpisało się na stałe w harmonogram akcji w naszym mieście. Celem kampanii jest budowanie prawidłowych
postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.
        W związku z powyższym na zlecenie Urzędu Miasta Tychy, fundacja „Po skrzydła” przeprowadzi warsztaty
dla osób dorosłych – rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Warsztaty dla specjalistów odbędą się  5 listopada od 16:00 do 19:00 oraz 19 listopada od 10:45 do 13:45,
natomiast warsztaty dla rodziców zaplanowane zostały na 17 listopada.
       Dodatkowo Pani dr Halina Walicka-Marek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowała dla nauczycieli
i rodziców ofertę dyżurów telefonicznych oraz spotkań on-line, które odbędą się 9 oraz 16 listopada 
w godzinach 15.30-16.15.
                                                                          HARMONOGRAM DYŻURÓW      CZYTAJ
                         PREZENTACJA O KAMPANII      OGLĄDAJ
4 listopada 2020