Dzień Kreatywności i Innowacji

W 2021 roku Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji przypada na 21 kwietnia.  Ten dzień jest przygotowany, aby zachęcić do twórczego myślenia oraz wiąże się z ciekawym spędzaniem czasu, realizacją swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności, a także zabawą.

Wyzwanie to podjęła Pani Marta Kaczmarczyk ze swoimi uczniami tworząc zbiory zadań z ulubionego przez wszystkich przedmiotu z matematyki. Zachęcam do kreatywności podążającej w kierunku otwarcia plików i mierzenia się z twórczością kolegów, czyli rozwiązania wszystkiego po kolei.

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, ryzykowanie, wykraczanie poza schematy, popełnianie błędów, dobra zabawa” 

  Mary Lou Cook

     

WYNIKI :

Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizowany i finansowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020r. Nr 1/CNKNAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online

                                                                                                            Konkurs Nauka Dla Ciebie 2021 – wyniki 2 etapu konkursu

21 kwietnia 2021