Mentimeter

Zgłębiając tajniki zdalnego nauczania, poznawaliśmy nową aplikację. Z języka angielskiego – Mentimeter to szwedzka firma z siedzibą w Sztokholmie, która opracowuje i utrzymuje tytułową aplikację służącą do tworzenia prezentacji z informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.Mentimeter umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, umożliwiających natychmiastową reakcję słuchacza, a wyniki od razu wyświetlane są na ekranie. Można użyć tego narzędzia podczas spotkania z Radą Pedagogiczną, podczas warsztatu diagnostycznego jak również wykorzystać narzędzie podczas lekcji. I tak właśnie uczyniła Pani Agnieszka Krasuska, badając stopień (nie)zadowolenia uczniów z nauki zdalnej, chcąc ocenić progres zjawiska, reakcję na perspektywę powrotu do nauki stacjonarnej oraz sprawdzić umiejętność korzystania z aplikacji.

 

24 kwietnia 2021