„Razem na Wielkanoc”

„Razem na Wielkanoc” to akcja pomocy , w której zachęciliśmy  uczniów do wsparcia potrzebujących  w okresie przedświątecznym . Podobnie , jak przed Bożym Narodzeniem celem  było umacnianie więzi międzypokoleniowych , kształtowanie poczucia odpowiedzialności za osoby, dla których tegoroczna Wielkanoc jest szczególnie trudna z powodu ograniczeń wynikających z  pandemii. Wiele  osób nie spotkało się z bliskimi , albo spędziło czas  świąteczny samotnie. Pięknie wykonane przez uczniów kartki zawierające życzenia płynące z serca  wywołały uśmiech na wielu twarzach. Wśród odbiorców kartek byli samotni sąsiedzi  i bliscy, także ci, którzy otrzymali życzenia przed Bożym Narodzeniem.  Dzieci aktywnie wspierane przez rodziców mogły po raz kolejny poczuć radość z obdarowania potrzebujących osób.

Ze względu na stan epidemii działania  w ramach akcji „Razem na Wielkanoc” były realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .Koordynator – Gabriela Bartusiak.

13 kwietnia 2021