„Book Tour z …Babą Jadzią z parteru”

5 czerwca 2023r. oficjalnie zakończyliśmy 5 edycję Międzyszkolnej Akcji Czytelniczej  „Book Tour z …Babą Jadzią z parteru”.  Akcja miała na celu rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, poszerzanie kompetencji językowych, uczenia empatii i integrację bibliotek szkolnych. W tym roku szkolnym czytało z nami ponad 500 uczniów z 22 szkół podstawowych. Książka wędrowała pomiędzy szkołami w Tychach, Pszczynie i Katowicach.  Cieszymy się, że projekt organizowany przez p. Magdalenę Krawczyk cieszy się wiekim zainteresowaniem.

Pani Magdalena we współpracy z bibliotekarzami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach zorganizowała  w Mediatece Międzyszkolny Piknik Literacki, na którym podsumowano tegoroczne działania i wręczono podziękowania, dyplomy oraz  nagrody za udział w akcji i konkursie plastycznym. Dzieci mogły bawić się pod czujnym okiem nauczycieli i wolontariuszy z SP 18 w Tychach, Technikum nr 2 w Tychach i TEB Edukacja w Tychach, którzy przygotowali dla nich wiele atrakcji.

Imprezę integracyjna to podsumowanie działań promujących czytelnictwo najmłodszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023, propagowanie spotkań z autorami literatury dziecięcej, pokaz spektrum działań w tym cyklu poszczególnych szkół z Miasta Tychy, Pszczyny i Katowic. Dzięki współpracy z plastykiem stworzono LOGO programu. Dzięki pozyskanemu wsparciu zostały zakupione koszulki z logo szkoły dla wolontariuszy działających z ramienia placówki, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach tematycznych oraz materiały do działań podczas pikniku – zabaw literackich, gier i quizów dla dzieci. Powstała pokonkursowa wystawa prac plastycznych. Pozyskanie sponsorów
i współpraca z nimi zaowocowała dostawą napoi chłodzących dla uczniów. Współpraca ze szkołami średnimi, to doświadczenie pracy wolontariackiej i dobra praktyka dla uczniów szkoły. Dzięki współpracy z MCK i użyczonym namiotom w ramach promocji działań miasta impreza mogła odbyć się na terenie zielonym Mediateki,  która i tym razem uchyliła nam swe podwoje. Serdeczne podziękowania za ogrom działań, za koordynowanie programem
i aktywizowanie wielu uczniów i nauczycieli, dzięki którym tworzy się zintegrowana społeczność szkolna.

Dziękujemy sponsorom, którzy włączyli się do organizacji przedsięwzięcia:

– Panu Damianowi Piórko (Dyrektor Zarządzający CVGS w Tychach),
– Firmie MASPEX EKOLAND w Tychach,
– Pani Małgorzacie Król ( Dyrektor MCK w Tychach)
– Panu Tomaszowi Olszonowiczowi,
– Panu Marcinowi Wasilkowskiemu.

7 czerwca 2023