KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

W trzynastej edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: ‘ Sport means health’ (,, Sport to zdrowie”) brało udział 34 uczniów z 9 tyskich szkół podstawowych. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki języka angielskiego naszej szkoły. Prowadził go p. Adam Polakowski, który zadbał również o stronę artystyczną i dźwiękową. Podczas zabaw uczestnicy konkursu mieli możliwość wzajemnego poznania się i zadbania o własną kondycję. Jednym z przerywników recytacji był występ uczniów klasy III b, którzy zaśpiewali piosenki o sporcie w języku angielskim. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród , upominków, podziękowań dla nauczycieli oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników i ich opiekunów.
Laureatami konkursu zostali:
Kl III
1miejsce: Hanna Różycka SP 10
2 miejsce: Roksana Piróg SP 40
3 miejsce: Igor Puchałka SP22
Kl IV:
1miejsce: Ismena Pohl OSM ( Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna)
2miejsce: Aleksandra Antosiewicz SP 10
3 miejsce: Hanna Kaczmarczyk SP 40
Kl V:
1 miejsce: Lena Karoń OSM
2 miejsce: Sandra Malinowska SP 40
3 miejsce: Nikola Białczak SP 18
Kl VI :
1 miejsce: Jakub Klimek SP 7
2 miejsce: Magdalena Duda SP 10
3 miejsce: Maja Sadowska SP 36

Dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu i wszystkim uczestnikom za piękną recytację.

15 maja 2017