W góry miły bracie…

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Wisły. Uczestnicy mogli poznawać górskie szlaki, bawiąc się w podchody, oraz poznawali górzysty teren, szukając ukrytych przedmiotów na określonym terenie. Nie była to tylko zabawa, która  dostarczyła jednak wielu emocji i radości na górskim świeżym powietrzu. Celem wycieczki , prócz zaznajomienia uczniów z wybranymi elementami zwiedzanego regionu, było upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i promowanie aktywnego stylu życia. Dzięki niemu poprawia się stan sprawności fizycznej i stan kondycji zdrowotnej dzieci. Uczniowie nabywali zdolności  dbania o swoje zdrowie, porządek i higienę osobistą.

5 października 2016