WIRUSOOCHRONA

Uczniowie klas I – III wzięli udział w lekcjach profilaktyczno – zdrowotnych w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona”, zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach. Lekcje przeprowadzono według autorskich scenariuszy nauczycieli z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i własnych pomysłów. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach, dzielili się swoimi doświadczeniami, wykonywali pomysłowe prace plastyczne i graficzne. W akcję zaangażowaliśmy także rodziców, informując ich o akcji oraz przekazując im do zapoznania ulotki i prezentację.

8 listopada 2022