UWAGA!

W związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi strony internetowej ocenbelfra.pl i jej bliźniaczego serwisu megaszkola.pl, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych proponuję zamieszczenie na Państwa stronach internetowych oświadczenia o poniższej treści.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są  zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl.
Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane.
Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani.
W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

17 lutego 2022