„TYCHY – PEŁNE TAJEMNIC”

Czy znacie historię swojego miasta?

Nasi czwartoklasiści i piątoklasiści mogli posłuchać barwnych opowieści o przeszłości Tychów podczas spotkania z panem Wojciechem Walterem 16.03.17r. Jest on autorem książki „Tychy – pełne tajemnic” – zbioru opowiadań. Opisuje w niej swoją wędrówkę z kilkorgiem dzieci po różnych zakątkach miasta. Celem tej książki jest ukazanie długiej oraz ciekawej historii Tychów.

Podczas spotkania pisarz przypomniał uczniom legendy o powstaniu i początkach naszej miejscowości oraz pokazując różne stare zdjęcia opowiedział historię wybranych miejsc. Dodatkową atrakcją spotkania była kolekcja starych  pocztówek , które pan Walter nam udostępnił.

Spotkanie było ciekawe i przypomniało młodym tyszanom o świetności rodzinnego miasta.

20 marca 2017