Pierwszoklasiści !!!

 

Szanowni Pierwszoklasiści,

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów,

oto najważniejsze informacje
na temat przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Informacja od pedagoga  CZYTAJ

Stypendium i zasiłek szkolny (tu będzie aktualizacja)  CZYTAJ

Informacja od pielęgniarki CZYTAJ

Wyprawka szkolna CZYTAJ

Informacja o odbiorze dziecka ze szkoły CZYTAJ

/ każdy rodzic wypełnia i oddaje wychowawcy  na początku roku/

Karta do świetlicy CZYTAJ

/ kartę wydrukować lub pobrać ze szkoły i przynieść do wrzutni w przedsionku szkoły/

Umowa na korzystanie ze stołówki szkolnej CZYTAJ

30 czerwca 2023