Nasz gość Agnieszka Frączek

Pani Agnieszka Frączek , znana autorka wierszy dla dzieci i książek popularyzujących wiedzę
o języku przyjęła nasze zaproszenie i spotkała się z uczniami SP 18. Podczas spotkania autorskiego wprowadziła uczniów klas szóstych w świat swoich utworów „trudnych niesłychanie”. Jako językoznawca, leksykograf i germanistka  nadaje wierszom logopedyczny charakter oraz naświetla
w nich trudności językowe.
Autorka opowiadała o tym, jak tworzy, skąd czerpie inspiracje, a także o swojej współpracy z ilustratorką książek i wydawcą. Wraz z uczniami rozprawiała się z błędami językowymi spotykanymi na co dzień w wyrazach: ”szedłem”,  „trzasnęła”, „zamknęła”, „z rzędu”, „w cudzysłowie”, „wziąć”, „deka”, „ubrać’.
Dzięki naszemu gościowi będziemy starannie unikać językowych pułapek i docenimy bogactwo języka polskiego.
Spotkanie było częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w naszej szkole. Książki autorstwa pani Agnieszki Frączek są dostępne w szkolnej bibliotece.

16 grudnia 2016