NARODOWE CZYTANIE

Już po raz szósty w całej Polsce i w wielu miejscach za granicą na początku września miało miejsce Narodowe Czytanie – głośne czytanie ważnych utworów literatury polskiej,w tym roku – „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
W naszej szkole  Narodowe Czytanie odbyło się 12 września 2017r. Miało ono w tym roku szczególnie uroczysty charakter, ponieważ dla młodzieży klas siódmych i szóstych „Wesele” czytali znamienici goście – dyrektorzy sąsiadujących z nami szkół: Pani Dyrektor Grażyna Jurek, Pani Dyrektor Joanna Wojtynek, Pani Dyrektor Anna Chrobaczek, Pani Dyrektor Katarzyna Bienia – Marczykiewicz, Pani Beata Kordon, Pan Dyrektor Jacek Baran, Pan Dyrektor Adam Burczyk, Pan Dyrektor Tomasz Giedwiłło oraz tyski pisarz Pan Waldemar Cichoń, a także nauczyciele SP18 w Tychach. Inicjatorką spotkania była Pani Dorota Grzesica – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach,  prowadziła go pani Barbara Dubaj. Scenografię przygotowała pani Bożena Saczek.
Słuchanie głośno i pięknie czytanych słów dramatu pozwoliło zmierzyć się siódmoklasistom z poezją Stanisława Wyspiańskiego. Czytający zaprezentowali kilka wybranych scen utworu. Ilustrowały one przedstawione w dramacie autentyczne wydarzenie – wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną (20 listopada 1900 roku) w podkrakowskiej wsi Bronowice oraz rozmowy gości weselnych: bronowickich chłopów i krakowskiej inteligencji, które stały się okazją do refleksji nad brakiem jedności w narodzie i niemożnością odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

14 września 2017