NA RATUNEK !

„Każdy jakiś zawód ma” – pod tym hasłem w piątek 9 czerwca 2017 r. odbyła się impreza środowiskowa dla rodziców dzieci biorących udział w innowacji pedagogicznej „Na ratunek, czyli w służbie drugiemu człowiekowi”. Spotkanie było okazją do podsumowania realizacji pierwszego roku innowacji w klasie II b. Przez rok dzieci poznawały pracę pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Oprócz zajęć dydaktycznych, wycieczek, dzieci przygotowały program artystyczny, który spotkał się z dużym entuzjazmem. Występ dzieci zawierał wiele wartości edukacyjnych i treści profilaktycznych. Na zakończenie części oficjalnej gość specjalny – przedstawiciel straży pożarnej wręczył dzieciom dyplomy i odznaki „Znam numery alarmowe”. Dodatkowo każde dziecko otrzymało pamiątkową czapeczkę.

9 czerwca 2017