MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W SP 18 w Tychach odbyły się zajęcia dla uczniów w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczniowie doświadczali, w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Nasi uczniowie mogli „na własnej skórze” przekonać się, jakie są różne oblicza niepełnosprawności. Zorganizowano różne stanowiska testowe. Doświadczenie manewrowania i poruszania się na wózku inwalidzkim było dla wielu zaskakującym odkryciem. Można było zmagać się z trudnościami, jakie napotykają osoby niewidome lub mające problemy ze wzrokiem. Jak to jest, gdy ma się nadwrażliwość słuchową, lub nie wszystkie dźwięki świata docierają do naszego mózgu? Zajęcia dla uczniów całej szkoły przygotowały nauczycielki p. Oktawia Noras i p. Monika Szpila. Nauka poprzez działanie przynosi najlepsze rezultaty. Pomysł realizujemy już od wielu lat, jest ciekawym doświadczeniem dla każdego – i dla uczniów i dla nauczycieli. Skorzystaliśmy z pomocy WORD Katowice i Państwowej Straży Łowieckiej w Katowicach, którym dziękujemy za wypożyczenie sprzętu do zajęć.

8 grudnia 2022