LEKCJA OTWARTA

17 lutego 2017roku w klasie 2e odbyła się lekcja otwarta edukacji wczesnoszkolnej. Nauczycielem prowadzącym była mgr Agnieszka Krasuska. Temat lekcji: „W rodzinie pingwinów” w nawiązaniu do lektury A. i Cz. Centkiewiczów pt. „Zaczarowana zagroda”. W lekcji uczestniczyło liczne grono rodziców, nauczycieli oraz przedstawiciele dyrekcji szkoły.Podczas zajęć wykorzystano technologię TI, tj. autorską prezentację pani Agnieszki przygotowaną w programie Power Point. Prezentacja przybliżyła uczniom sylwetki autorów lektury „Zaczarowana zagroda”, życie i zwyczaje pingwinów oraz ich niektóre gatunki. W czasie lekcji uczniowie uzupełniali swoje „Paszporty” z poprzednich „podroży” do lodowych krain o kolejne ciekawostki z życia pingwinów. Uczniowie również odpowiedzieli na pytanie kluczowe: Dlaczego pingwiny nie boją się niedźwiedzi polarnych?”, a na zakończenie zajęć dokonali samooceny zdobytych wiadomości poprzez użycie „świateł”. Zajęcia otwarte miały na celu wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i z własnym dzieckiem;  dostarczenie informacji o sposobach oceniania oraz roli informacji zwrotnej; rozwijanie umiejętności interpersonalnych ; samodoskonalenie i integracja zespołu nauczycielskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za uczestnictwo.

18 lutego 2017