KONKURS „BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK”

Głównymi celami  konkursu były:

  • utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw, zajęć w szkole, zasad ruchu drogowego
  • sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach
  • promowanie bezpiecznego stylu życia
  • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji

W rywalizacja brały udział zespoły ze szkół SP 40, SP 37, SP 36, SP 11, SP 18. Dzieci brały udział w kilku konkurencjach: rozwiązywały zagadki  i odpowiadały na pytania w formie quizu o bezpieczeństwie w domu, na podwórku i na ulicy, segregowały przedmioty na bezpieczne i niebezpieczne do zabawy, wskazywały jak zachowają się i kogo zawiadomią  w różnych niebezpiecznych sytuacjach, dobierały numery alarmowe do odpowiednich pojazdów specjalnych i postaci (strażaka, policjanta, ratownika medycznego), układały z puzzli  znaki drogowe. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury. Podczas obrad dzieci miały możliwość uczestniczenia w warsztatach plastycznych.
Uczniowie ze wszystkich grup sprawnie pokonały wszystkie konkurencje, wykazały się wysoką znajomością przepisów ruchu drogowego, a także wiedzą o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, w szkole i na placu zabaw. Doskonale znają numery alarmowe i wiedzą w jakich sytuacjach należy z nich korzystać.  Na wszystkie pytania konkursowe i zagadki padały tylko prawidłowe odpowiedzi, nie było żadnej pomyłki. W związku z tym jury pogratulowało wiedzy i umiejętności uczestnikom konkursu, wszyscy otrzymali podarunki.Zapraszamy za rok na XI edycję konkursu.

9 grudnia 2018