ERASMUS +

W dniach od 17 kwietnia do 21 kwietnia  czterech nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18 realizowało Job Shadowing szkolnego projektu  „One Team with STEAM (Jeden zespół – wiele nauk  – wspólny cel), który odbył się w ramach programu Erasmus+. Nauczyciele odwiedzili dwie szkoły w Szwecji Mellanhedsskolan i Munkhatteskolan w Malmo, w których mieli okazję przyjrzeć się pracy w szwedzkiej szkole oraz porozmawiać z uczącymi w nich nauczycielami i uczniami.
W trakcie wizyty uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, zwiedzali pracownie: techniczne, plastyczne oraz muzyczne. Oglądali wyposażenie, spotykali się z nauczycielami szkół partnerskich i podejmowali tematy programów nauczania, metod kształcenia oraz systemu oceniania. W pierwszym dniu wizyty gospodarze zaprosili gości na wspólne wyjście, zwane fika do kawiarni, gdzie poznawali tradycyjne szwedzkie desery, podczas rozmów poznawali kulturę i tradycje mieszkańców Szwecji. Popołudniami odbywała się realizacja programu kulturowego, który jest integralną częścią wyjazdów. Nauczyciele i pracownicy organizacji UE Mobility Sverige, która gościła przyjezdnych zwiedzili wspólnie Malmo, Kopenhagę oraz Lund.
Korzyści z uczestnictwa w programie to wymiana informacji i wiedzy z nauczycielami ze Szwecji, porównanie metod kształcenia w Polsce i Szwecji,  pogłębienie znajomości specyfiki nauczanego przedmiotu i mechanizmów rządzących światem pracy.
Obserwacja pracy szwedzkich koleżanek i kolegów po fachu przyniosła korzyści w postaci szerszych horyzontów i  sposobu myślenia wobec odmiennego systemu edukacji. Uzyskanie nowego spojrzenia na programy i metody nauczania ma wpłynąć na udoskonalenie i zweryfikowanie dotychczas stosowanych technik nauczania, wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na pracę zespołową. Jeśli jakieś poznane dobre praktyki i rozwiązania mogą stać się inspiracją dla pracy naszych nauczycieli, będzie to wartość dodana.
Szwedzka szkoła jest bardzo dobrze dofinansowana przez rząd oraz miasto. Wszystkie sprzęty i pomoce dydaktyczne są zapewnione szkole przez odpowiednik naszego MEiN. W odwiedzanych szkołach wszystkie przerwy uczniowie spędzają na podwórku, kierując się zasadą, że pogoda jest zawsze, trzeba tylko dostosować do niej ubiór. Uczniowie nie otrzymują ocen w postaci stopnia, a ocenę kształtującą.  Na koniec cyklu edukacyjnego, tak jak nasi uczniowie zdają egzamin państwowy. Każdy uczeń ma swojego iPada zapewnionego przez szkołę. Klasy są dość liczne, około 30 osobowe, a na niektóre zajęcia uczniowie dzielą się na grupy. Każde dziecko z dysfunkcją ma swojego asystenta, który go nadzoruje i wspiera.
Zaskakująca i godna podziwu jest wielokulturowość społeczeństwa ale i wszechobecna tolerancja. Otwartość i życzliwość nauczycieli w stosunku do siebie oraz nauczycieli w stosunku do uczniów. Jedni i drudzy zwracają się do siebie po imieniu.
Samorząd miejski bardzo wspiera działalność szkół w Szwecji. Dyrektorzy współpracują z pięcioma podstawowych działami oświatowymi w mieście, w tym z działem prawny. Etat nauczyciela wynosi 35 godzin, na co składają się 22 godziny „przy tablicy”. Reszta to czas na przygotowanie się do zajęć oraz zastępstwa doraźne. Nauczyciele przeznaczają jeszcze 10 godzin na pracę w domu. Obecnie zawód nauczyciela w Szwecji jest zawodem dobrze płatnym i prestiżowym. Czego życzymy polskim nauczycielom.

8 maja 2023