DEBATA UCZNIÓW ,,WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO”

ODbyła się debata  na temat wyborów do Samorządu . Opiekunka Samorządu przedstawiła cel debaty – wyłonienie 6 najlepszych kandydatów do wyborów na przewodniczącego i jego zastępcę  na rok 2017/2018 . W swoich wystąpieniach kandydaci chętni do startowania w wyborach do Samorządu Uczniowskiego wykazali się wiedzą na temat  funkcji samorządu w szkole , zaprezentowali swoje pomysły i propozycje,  które chcieliby realizować , będąc reprezentantem społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Po wystąpieniu  uczestników debaty przedstawiciele samorządów w głosowaniu wybrali pięciu kandydatów do Samorządu: Alicję Kowalczyk, Klaudię Tabak, Maksa Malinowskiego, Jakuba Matuszyńskiego,  Nikolę Białczak i Zuzannę Włodawską.  Wybory do Samorządu zostały ustalone na 21  czerwica.

14 czerwca 2017