Alarm próbny

Jak co roku, uczniowie szkoły oraz jego pracownicy uczestniczyli w próbnym alarmie przeciwpożarowym. Dzięki przeprowadzonym alarmom uczniowie i pracownicy szkoły odpowiednio przygotowani są do ewentualnych alarmów na wypadek zagrażającego niebezpieczeństwa. Uczniowie uczą się dróg ewakuacyjnych i odpowiedniego zachowania podczas opuszczania budynku. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych omówili prawidłowe ustawienie uczniów na boisku. Po zakończeniu akcji strażacy pozytywnie podsumowali działania nauczycieli i dyrekcji szkoły. Nie obyło się również bez wizyty w wozie strażackim oraz pokazu działania wody w razie pożaru.

27 września 2016