5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE

W ramach Programu w klasach- 1 a, 1b, 1c, 3a,i 3 b zostały przeprowadzone zajęcia , których tematem było „5 porcji warzyw, owoców i soku”.
Celem zajęć było poszerzenie wiedzy o prawidłowym żywieniu, utrwalenie informacji o roli warzyw , owoców i soków w prawidłowej diecie.
Uczniowie zostali zapoznani z piramidą żywienia i aktywności fizycznej oraz poznali nazwy witamin zawartych w owocach i warzywach oraz ich roli w organizmie człowieka.
Dowiedzieli się również, jakie porcje warzyw i owoców należy spożywać codziennie.
Na zajęciach wykorzystano broszury informacyjne: piramidę żywienia, „Witaminy w warzywach i owocach’’ , gry- „ Dyktando w ruchu”, „Zakodowane owoce”, „ Memory”.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykonali rysunki  przedstawiające warzywa i owoce zawierające witaminę, której nazwę literową odnajdywali w swoim imieniu i nazwisku. Rozwiązywali także krzyżówkę z hasłem -„ Pijmy soki”, wykonali prace plastyczne na temat korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców.
Lekcje zakończyły się wystawami prac plastycznych.
Mamy nadzieję , że wiedza, którą uczniowie zdobyli, będzie procentować i codzienna dieta każdego z nich, będzie opierała się na spożywaniu 5 porcji warzyw, owoców i soku.
Koordynatorem programu jest Pani Ewa Mateja.

4 stycznia 2019