19 marca 2019 r. w tyskiej Mediatece odbyły się czwarte targi edukacyjne dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Targi zorganizowane zostały przy współudziale Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Główną ideą targów było przedstawienie młodym ludziom – uczniom klas trzecich gimnazjów i ósmoklasistom oferty szkół ponadgimnazjalnych, aby w pełni świadomie dokonali wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.W targach uczestniczyły  wszystkie tyskie licea ogólnokształcące, zespoły szkół, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz młodzieżowe szkoły niepubliczne. Profesjonalnie wyposażone stanowiska, ciekawe oferty i bardzo dobrze przygotowani merytorycznie przedstawiciele szkół  zachęcali młodzież do wyboru właśnie ich szkoły. Przed ósmoklasistami i  gimnazjalistami trudny wybór. Przeprowadzane rozmowy ze starszymi kolegami, którzy reprezentowali tyskie licea, technika i szkoły branżowe,  pozwoliły ugruntować własne wybory dalszej nauki.

20 marca 2019