2 MAJA

Przypominamy, że

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego,

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, odpracowanym w dniu 27 kwietnia, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Golińska

30 kwietnia 2019