19 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy  z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. W ramach akcji zwraca się uwagę na prawa dziecka, godność, szacunek, bezpieczeństwo, wolność. Przypomina się i uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Nasza szkoła przystępuje do kampanii drugi raz. Koordynatorami tegorocznej edycji są pedagog Pani Joanna Rudnik i nauczyciel wspomagający kształcenie Pani Sylwia Guz-Kozok. Nad wszystkim czuwa Pani Bożena Saczek.

29 października 2019