19 dni……..

„Nie toleruj zła”
Michalina Pamuła

Świat jest pełen przemocy
Zamiast narzekania i udowadniania niemocy
Zacznij z nią walczyć pomagając ludziom w potrzebie
Inni tego nie zrobią za Ciebie
Nie zapomnij także o zwierzakach
Nie krzywdź ich, bo będą płakać
Nie pochwalaj zła
A życie szczęście Ci da !

Zajęcia odbyły się w klasie 8b pod opieką Barbary Dubaj.

19 listopada 2020